Konsten att anpassa sig till rovdjur
  • SVA

Konsten att anpassa sig till rovdjur

DebattPublicerad: 2009-05-06 11:45

Miljöministern har bestämt att utvärdering av rovdjuren i samhället ska ta minst ytterligare tre år. Han har också använt uttrycket att den berörda befolkningen måste anpassa sig till närvaron av stora rovdjur. Stora rovdjur har på alla platser och under alla tider varit ett gissel för djurhållande befolkningsgrupper. Under de närmaste åren kommer rovdjuren att bli allt fler och möten med människor följaktligen allt vanligare. Här är några råd för att hjälpa till att ”anpassa” sig.

Först ska vi komma ihåg att varg och björn utöver sin farlighet för tamdjur under vissa omständigheter kan utgöra en fara för människan själv. 

Därför är en del förhållningsregler nödvändiga.
Regel nummer ett är att under inga förhållanden locka varg och björn genom tillgång på mat på ett sådant sätt att det kan förknippas med människor. Mat och matrester får aldrig förekomma i anslutning till bostäder eller campingplatser annat än under betryggande förvaringsformer.

Ta bort fruktträden
Finns det rikligt med rovdjur bör man överväga att avlägsna fruktträd. De lockar främst björn men även varg har iakttagits ätande på äpplen. Låt ingen fallfrukt ligga kvar.
Matning av andra vilda djur såsom fåglar nära bostäder får inte ske på ett sådant sätt att maten utgör en lockelse för varg och björn. När björnen går ur idet skall all sådan matning upphöra.
Stödutfodring för till exempel rådjur måste göras på minst 500 meters avstånd från bostäder.
Boskap bör inte hållas på utmarken utan skall hållas nära bebyggelse och rovdjursavvisande stängsel ska finnas och underhållas.

Kan se människor som föda
Men kom ihåg att om det naturliga viltet tryter då försvinner därigenom reservmaten och rovdjuret kan söka sig mot människor istället. Vargen har tyvärr en diger syndalista under sådana förhållanden.
Se därför speciellt noga upp med vargar som dagtid rör sig nära bebyggelse. Kom ihåg att deras främsta mål är det lättaste bytet, det vill säga barn. Eftermiddag och kväll är den farligaste tidpunkten på dygnet. En tyst varg är farligare än en morrande. En varg morrar inte under jakt.
 
Släpp inte ut hundar
Rastning av hundar skall speciellt kvällstid göras av vuxna. Hundar utgör en lockelse för varg. Släpp inte ut hunden kvällstid. Vissa vargar specialiserar sig på att söka upp lösa hundar vid bebyggelse. Begränsa också antalet utekatter, de lockar också rovdjur.
Generellt kan sägas att rovdjuren är farligast nära bebyggelse. När du rör dig obeväpnad i skog, undvik att smyga och gå tyst, var gärna flera. Äldre, speciellt med rörelsesvårigheter, och barn bör inte vara ensamma där de kan riskera stöta på varg.

Ta bort häckar vid hus
Se till att det inte finns skydd nära bostäder som vargen kan använda för att oförmärkt komma nära. Skogen bör vara minst 50 meter bort. Undvik häckväxter vid huset.
Rovdjuren kommer också kraftigt att begränsa utnyttjandet av naturen för vederkvickelse och som en väsentlig del av hushållet på landsbygden. Vad gäller inverkan på jakten och viltförvaltning har vi bara sett början. 

Sprider dvärgbandmaskar 
Risken för dvärgbandmaskar gör att bär och svamp på sikt kommer att behöva tillagas före konsumtion.
Om man följer dess regler minimeras risken för att utsättas för skador från varg eller björn.
Däremot påverkas tyvärr inte det försämrade levnadsutrymmet. De merkostnader som blir följden av rovdjurens närvaro drabbar också till den allra största delen privatpersoner. Anpassning till detta kan ligga utanför möjligheternas gräns utan man måste överväga att sluta med djurhållning och/eller flytta till tätorten med familjen.

Se också Grimsös råd för dem som riskerar stöta på björn och varg
 
Leva med björn:
http://www.viltskadecenter.se/index.php?option=com_content&task=view&id=101&Itemid=571
 
Om du möter varg:
http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/Om_du_moter_en_varg.pdf

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare