Debattinlägget kan läsas här:
De som skrivit debattinlägget har i viss mån rovdjuren som levebröd. Att deras naturkärlek endast tillägnas en liten grupp karismatiska rovdjur förefaller trångsynt. De borde vidga sitt tänkande och naturkärlek till en helhetssyn på biologisk mångfald. Börja med biodiversiteten i de svenska betesbiotoperna. tycker Åke Skogevall.

" /> Mångfald mer än rovdjur - Jakt & Jägare
  • AnnonsJaktkit
  • AnnonsJJ