När fördubblades vargstammen?
  • Sunne Jaktmässa

När fördubblades vargstammen?

DebattPublicerad: 2011-06-06 15:02

Jägareförbundet Värmland skrev för en tid sedan på sin nätupplaga om den gångna vinterns omfattande insamling av vargspillning. Länsstyrelsen har samlat in mängder med spillning som genomgått DNA-analys för att kunna särskilja individer och föryngringar inom de olika reviren i länet. Enligt Jägareförbundet visar analysen på en fördubbling av antalet vargar i Värmland.

Detta är i sig ingen nyhet. Att vargantalet ökat kraftigt konstaterade man redan förelicensjakten i januari. Det som föranleder Jägareförbundet att nu presentera uppgifterna på Svensk Jakt, är just att vargspillningen först nu är färdiganalyserad. Analyserna visar att vargstammen i Värmland fördubblats – från 60 individer till över 120 på ett år. Man har dessutom kunnat fastställa antalet föryngringar till 13 och antalet revir till 22.
Det man skall tänka på att detta är siffror som avser 2010. Antalet individer, föryngringar och revir konstateras och presenteras först nu i maj 2011 och kommer att användas som utgångspunkt i förvaltningen först 2012.
Årets licensjakt på varg hade således ingenting med sammansättningen av årets vargstam att göra utan beslutades utifrån hur stammen såg ut 2009-2010. Årets faktiska vargstam kommer, om man följer samma inslagna linje, att tillkännages först nästa sommar och möjligen ligga till grund för förvaltningen och eventuell licensjakt under 2013.

Växer explosionsartat
Vargstammen växer explosionsartat. Till och med Olof Liberg talar om att vargtikarna närmast ”spottar ur sig valpar”.
En fördubbling av stammen trots hög mortalitet i form av både legal och en, enligt vissa, omfattande illegal jakt, samt trafikskador och därtill en alarmerande hög inavelsgrad, får en att undra hur det skulle ha sett ut om vargstammen fått växa helt ohämmat?
Länsstyrelsen är den myndighet som ansvarar för inventeringen av vargstammen. Naturvårdsverket är den myndighet som har till uppdrag att se till att de miljöpolitiska besluten genomförs.
Under 2010 skulle en högre grad av decentraliserat beslutsfattande genomföras i fråga om förvaltningen av rovdjuren, vilket har lett till att bland annat viltförvaltningsdelegationer bildats i varje län. När det kom till att ta beslut om tilldelningen för licensjakten på varg i januari 2011, valde ändå Naturvårdsverket att sköta detta själv.

Adaptiv förvaltning
Naturvårdsverkets hållning är i vargsammanhang, som vi hört många gånger nu; adaptiv. Susanna Löfgren, chef för Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet, har i media använt detta uttryck vid flera tillfällen, inte minst då hon vid en pressträff i januari konfronterades med media i samband med vargtilldelningen.
”Adaptiv” är ett ord som myntats i ett försök att tillgodose två rakt motsatta intressen på samma gång. Följden blev återigen att jägarna jagade under protest och att bevarandesidan protesterade mot jakten.
Men vari består egentligen just det adaptiva från Naturvårdsverkets sida?
Är det en medvetet lågt tilltagen licens – trots att alla parter egentligen vet att den borde vara högre för att inte överskrida det av riksdagen beslutade maxantalet på 210 vargar? Eller är det att i förvaltningen ständigt utgå från hur stor vargstammen var för över ett år sedan, för att få det att se ut som om vargstammen är mindre än den egentligen är?

Kan ge lägre vargantal?
Eller är det att medvetet bortse från vissa föryngringar och revir för att officiellt kunna presentera ett lägre antal än det i själva verket är?
Eller är det allt detta på en och samma gång?
Det är försommar och föryngringstid, så även för vargen. Ett allmänt vedertaget sätt att uppskatta vargstammens storlek är att multiplicera antalet föryngringar med tio. Detta skulle ge 130 vargar i Värmland, sedan ett år tillbaka. Vem vet hur många föryngringar vi har i år?
Vi lär få vänta tills i maj 2012 innan vi får fakta från våra myndigheter...

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma