Nu prövas S i vargfrågan
  • SVA
Debatt:

Nu prövas S i vargfrågan

DebattPublicerad: 2015-06-23 10:29

EU ifrågasätter beslut som Sveriges riksdag fattat kring förvaltning av varg. I ett särskilt yttrande menar EU att gynnsam bevarandestatus inte nåtts, vilket enligt Helena Vilhelmsson, Centerpartiet Örebro, är fel. I ett debattinlägg efterlyser hon Socialdemokraternas ståndpunkt i frågan.

Återigen ifrågasätter EU beslut fattade av Sveriges riksdag. I ett motiverat yttrande påstår man bland annat att Sverige inte följer EU:s lagar och att gynnsam bevarande status inte är uppnådd. Ingenting kan vara mer felaktigt.
Nu väntar vi med spänning på vad regeringen Löfven tänker svara. Socialdemokraternas ståndpunkt i frågan, tillika Sveriges riksdag, eller Miljöpartiets?

EU bortser helt från
att Sverige troligen är det ledande landet inom vargforskning och att en lång rad utredningar konstaterat att den svenska vargstammen har en gynnsam bevarandestatus. Likaså blundar man helt för de paragrafer i habitatsdirektivet som anger att sociala, kulturella och ekonomiska frågor bland lokalbefolkningen är nödvändiga för att få acceptans för vargförvaltningen.  

Att skicka hotbrev till Sverige
istället för att jobba med de plattformar som finns för dialog, är ovärdigt den nuvarande miljökommissionären. Att dessutom påstå att den svenska vargjakten INTE är selektiv, begränsad och strikt kontrollerad, ja det är ett hån mot både jaktlag och länsstyrelser som handlägger jakten!

Denna begäran om motiverat yttrande
kommer till Sverige dagen innan midsommarafton. Under de två följande dygnen dödades 37 får på olika håll i landet. De fårägarna delar nog inte EU:s syn på svensk rovdjursförvaltning, och de förväntar sig nog ett tydligt svar från Sveriges regering. Det gör jag med.

 

Helena Vilhelmsson, Centerpartiets distriktsordförande Örebro län

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare