Rör ej paragraf 28
  • Sunne Jaktmässa

Rör ej paragraf 28

DebattPublicerad: 2013-10-21 09:25

Svenska Landsbygdsföreningen vill belysa att det är en försvinnande låg andel av de svenska jägarna som under älgjakten tvingats skydda sina hundar mot varg enligt paragraf 28.
Nu menar de att paragrafen måste få fortsätta vara utformad som den är.

Paragraf 28 har visat att den är väl genomtänkt. I media har paragraf 28 uppmärksammats stort på väldigt kort tid. Detta beror på att den nyttjats vid några tillfällen i samband med att Sveriges största jaktliga evenemang ägt rum, älgjakten.

”Försvinnande få som utnyttjat paragrafen”
Vi på Svenska Landsbygdsföreningen har gjort en undersökning på hur det ser ut. Idag jagar cirka 300 000 människor älg. Av dessa 300 000 älgjägare har fem stycken personer blivit tvungna att skydda älghundar från pågående vargangrepp.
Det betyder att endast 0,0017 % av 300 000 jägare har blivit tvungna att skydda hundar med hjälp av paragraf 28. En försvinnande liten siffra i sammanhanget.

Sex vargar skjutna under älgjakten
Antalet vargar som blivit skjutna under pågående älgjakt är endast sex stycken. Detta under den mest intensiva fasen av årets älgjakt, då det är som mest jägare och hundar i skogarna. Under resterande del av jakten kommer det inte att befinna sig lika många jägare ute i skogarna och chansen att det ska bli några mer angrepp och paragraf 28 ska behöva användas minimeras. Oron kring att paragraf 28 utnyttjas av jägare är därför helt obefogad. Detta då den bevisligen utnyttjas mycket lite med tanke på hur mycket hundar och jägare som befinner sig i skogen, vid ett och samma tillfälle.

”Vargen drar sig undan”
Svenska Landsbygdsföreningen vill därför vända på frågan. Hur kan det vara så relativt få angrepp mot hundar under själva älgjakten? Vi menar att vargen känner av jakttrycket som är i skogarna under denna vecka. Jägarna som jagar älg finns med hundar i markerna. Detta gör att vargen drar sig tillbaka och enbart i undantagsfall attackerar jägare och hundar.

”Allmän licensjakt en lösning”
Svenska Landsbygdsföreningen hävdar därför att en allmän licensjakt på varg under större delen av jaktåret, från tidig höst fram till att vargens parningstid skulle leda till en vargstam som blir betydligt skyggare både för människa och hund. Speciellt om jakt får bedrivas med löshund. Vargen är ett mycket intelligent djur och skulle snabbt lära sig att kontakt med människa och hund innebär en fara. I och med detta skulle en stor del av problemen med varg vara lösta.
Det är därför mycket viktigt att jaktsäsongen på varg förlängs.
En annan positiv effekt skulle också bli att vargen skulle hålla sig ifrån bebyggelse eftersom där finns människor och att angrepp mot övriga tamdjur skulle minska.

”Ändra inget i paragraf 28”
Om man nu ger sig in och börjar skriva om paragraf 28 skulle det vara mycket olyckligt. Svenska Landsbygdsföreningen motsätter sig där för att man på något sätt går in och ändrar i paragraf 28. En paragraf som fungerar och låter vargen finnas i vår fauna, men på våra villkor.

Svenska Landsbygdsföreningen

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma