Rovdjur och skogsbolag gynnas
  • Sunne Jaktmässa

Rovdjur och skogsbolag gynnas

DebattPublicerad: 2014-06-19 10:11

Dalarna lider av en rovdjursförvaltning som bara ger kaos och en ny älgjaktsmodell som bara gynnar storskogsbolagen. Det tycker Bengt Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbund (JRF) i Dalarna i ett debattinlägg.

Man funderar om Dalarna ska hålla och föryngra rovdjursstammen i Mellansverige tillsammans med Värmland. Varför kan man ju fundera över, efter den senaste tiden av skyddsjaktsavslag som Idre sameby har drabbats. Har Rovdjursföreningens representant i Dalarna för mycket att säga till om? Frågan är relevant efter alla turer, där den föreningen har fått förstahandsinformation innan de berörda har informerats i ärendet.

Enligt Dalarnas landshövding tror hon på professionalismen inom länsstyrelsen. Jag kan bara konstatera att det finns många frågor som vi dödliga inte har fått svar på. Ett exempel är de övervakningskameror som finns i våra skogar, från söder till norr i Dalarna.


Locket lades på
Det kom ett bra och koncist svar från forskarna om deras kameror, men locket lades på vid vår länsstyrelse. Jag har ännu inte hört något från viltenheten i frågan. Deras policy verkar vara att tiga ihjäl allt. Eller är det så att myndigheten inte vill ha en dialog med JRF?
Björnjakten i länet är en parodi med honkvot. Motiveringen är att vi måste få ner fler individer i björnstammen i de södra delarna av länet.

När det gäller honkvoten är Dalarna det enda länet där det tillämpas. Frågan är behövs honkvoten i egentligen? Eller ska Dalarna och Värmland vara ett föryngringslän när det gäller rovdjur för hela Sverige?


Drev fram björnhonskvot ändå
Frågan om honkvot togs upp i viltförvaltningsdelegationen, men röstades ned av alla utan förslagsställaren. Ändå drevs det fram av myndigheten.

När det gäller den nya älgjaktsmodellen gynnar den endast storskogsbolagen och stora älgskötselområden. Dessa älgförvaltningsområden har styrelsemedlemmar långt från Dalarnas gränser som sitter och bestämmer över hur älgjakten här i länet ska bedrivas. Här har länsstyrelsen ett stort ansvar när det gäller licensområden för dem som inte vill eller får vara med i älgskötselområdena med små och medelstora markägare som befinner sig i det spannet.


Får inte fram älgplanerna
Jag trodde något skulle bli bra av den här reformen. Den villfarelsen togs man snart ifrån när det visade sig att det inte ens går att få fram viltförvaltningsplanerna för dom olika älgförvaltningsområdena i Dalarna. Svaret från länsstyrelsen är att dessa ligger uppe på hemsidan. Men efter många gånger ha varit in på sidan har då inte jag sett något alls. Vad jag erfar är det allmänna handlingar som vem som helst kan få tillgång till.

Vid förra årets älgjakt utbildades en grupp från både Jägareförbundert (SJF) och Jägarnas Ruksföbund (JRF) som kunde åka ut till jaktlagen och bedöma när fällda älgar är otjänliga.

Detta godkändes av länsstyrelsen. Men nu verkar allt rinna ut i sanden efter mycket velande från viltenheten.


Sen älgjakt djurplågeri
Älgjakten var även uppe på dagordningen hos viltförvaltningsdelegationen. Frågan gällde om jakttiden skulle kortas ned till slutet av januari.

Vi i JRF vill korta den till sista december eftersom älgkorna har så stora foster i slutet av i början av året. Blir de hårt jagade under den här tiden kastar de fostren. I min värld är det djurplågeri att jaga under januari och februari.

Men länsstyrelsen och viltförvaltningsdelegationen låter galenskapen fortsätta ända till slutet på februari. Betesskadorna i skogen sägs vara för stora enligt storskogsbolagen. Därmed blev det inga ändringar i årets jakt, mer än att den grupp som skulle kunna hjälpa jaktlagen i frågan om otjänligt älgkött verkar gå upp i rök.

Vad gör egentligen viltenheten vid länsstyrelsen i Dalarna för något, mer än att se till att Dalarna är ett föryngringslän för de stora rovdjuren och hålla storskogsbolagen bakom ryggen när det gäller älgfrågan?

Ska Dalarna och Värmland bara vara avelsstation för rovdjuren i Sverige?

 

Bengt Larsson, ordförande för Jägarnas Riksförbunds distrikt i Dalarna

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma