Rovdjursföreningens hot mot skogens konung
  • Sunne Jaktmässa

Rovdjursföreningens hot mot skogens konung

DebattPublicerad: 2008-10-22 14:18

I samband med Kungens uttalande under älgjakten har inte minst Svenska rovdjursföreningen skarpt kritiserad honom. Ett antal gamla argument dammas av. Men låt oss se vad Rovdjursföreningen vill.
I sitt remissvar till rovdjursutredningen framför Rovdjursföreningen att minst 2 000 vargar är ett lämpligt antal. Idag har vi cirka 200 inom 30 procent av Sveriges yta. Fördelar vi 2 000 jämt över hela Sverige får vi en täthet på varg från Smygehuk till Treriksröset på tre gånger vad vi idag har i varglänen. Undantar vi renbetesområdena blir tätheten fem gånger dagens.

2 000 vargar tar 30 000 älgar årligen
2 000 vargar motsvarar cirka 250 revir. 250 revir tar cirka 30 000 älgar per år.
Eftersom någon större täthet av varg aldrig kan accepteras om vi vill ha kvar rennäringen skall dessa 30 000 älgar dödas av vargen i de sydliga 60 procenten en av Sverige.
Då även strövargar och björn ska ha sin beskärda del kommer i princip hela älgproduktionen att gå till rovdjuren söder om renbetesområdet.
Jakten genererar cirka 10 000 ton mat. Viltköttet är en högklassig förnyelsebar resurs, producerad under ekologiskt optimala förhållanden. Skördandet av denna resurs sysselsätter cirka 300 000 personer, vilket föraktfullt framhålls som ett nöje för tre procent av befolkningen.

Färre jordbrukare än jägare
En jämförelse är att jordbruket under 2007 sysselsatte 177 615 personer. En ännu mindre minoritet som råkar trivas med sitt yrke. Ska vi ta bort dem också? De är ett ännu större hot mot 2 000 vargar än landets jägare. 
Ingen ekonomisk kalkyl gör det möjligt att producera animalisk föda med Svenska rovdjursföreningens önskade populationsnivåer på björn, varg och lo.
Det framhålls ofta att vargen är ekologiskt betydelsefull. Den är lika ekologiskt nyttig i vårt blandade jordbrukslandskap som på Djurgården. 

Rikt djurliv utan stora rovdjur
Vad gäller biologisk mångfald försvann ingen art i Sverige när vargen utrotades under 1800-talet. Viltvården under 1900-talet har däremot gett oss ett mycket rikt djurliv tack vare avsaknaden av stora rovdjur.
Rovdjursföreningen anser att jägarorganisationerna ska utföra polisiär verksamhet för att beivra jaktbrott. Ska då också att Motormännens Riksförbund jaga trafikbrottslingar eller landets föräldraföreningar pedofiler? Låt polisen sköta brottsbekämpning.
Jakten i Sverige tillför statskassan pengar.
Jägarna betalar in stora summor, varav en del går tillbaka till jägarnas organisationer.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma