Rovdjursfrågan – ett rop på hjälp
  • SVA

Rovdjursfrågan – ett rop på hjälp

DebattPublicerad: 2007-12-11 08:15

Olika undersökningar, oberoende av varandra, visar att en majoritet, upp till 80 procent av de tillfrågade, inte önskar ha varg på sina marker och i den byggd där de vistas och bor.
Den som år efter år har haft dessa rovdjur i sin närhet förstår den frustration som uppstår när vargen vistas runt bostadshus och gårdar.

Varg och även lodjur dödar hundar får och nötkreatur. Av de tidigare välskötta älg- och rådjursstammarna finns blott en spillra kvar.
För människor som bor och vistas i Värmland och dess glesbyggd behöver vi hjälp snarast med att få en normal balans av antalet rovdjur.

• Vi begär att innevånarna i Värmland återfår tidigare livskvalite och kan vistas ute i naturen utan att riskera och vara rädda för att bli angripna av rovdjur. Detta gäller även våra husdjur.
• Skolbarn skall kunna invänta skolskjuts utan att vara rädda för vargar som smyger omkring. På många ställen idag så får skolskjutsarna köra ända fram till bostadshuset för att vargen är nära. Där så ej kan ske så får föräldrar köra sina barn till respektive hållplats. Barnen kan ej heller vara ute och leka på ett normalt sätt.
• Boskapsuppfödning skall också kunna ske på ett normalt sätt. Detta gäller nötkreatur, får och getter.
• Jaktkulturen är starkt begränsad inom de områden där rovdjur, framför allt varg finns:
- Jakt med ställande hund, till exempel älgjakt, kan ej ske.
- Jakt med fågelhund ”trädskällare” kan ej ske.
- Jakt med drivande hund kan ej ske.
- Lösspringande sällskapshund riskerar att bli angripen. Det går ej på många ställen att ens rasta hunden på den egna gården.
• Jaktturismen är på stark tillbakagång och kan ej genomföras på ett tillfredställande sätt.
• Möjligheterna till att fiska, plocka bär och svamp minskar eller upphör i vissa områden. Folk törs ej gå ut i skogen.

När ni läser och begrundar ovanstående hoppas vi att ni inser att någonting måste göras snarast. Vi har påpekat i tidigare skrivelser att det är människans livskvalité som måste gå i första hand. Beslut om eventuell jakt måste kunna fattas på regional nivå och inte ”bollas” mellan olika myndigheter med utredningar och långdragna handläggningstider som resulterar i felaktiga beslut.
Även björnstammen är under utveckling i Värmlands län och här kan nämnas att naturvårdschef Lars Furuholm ansökte om licensjakt på björn i hela länet men fick avslag på denna ansökan.

Kurt Borg, ordförande för Jägarnas Riksförbund i Värmland

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare