S-strategi även mot rovdjur?
  • SVA

S-strategi även mot rovdjur?

DebattPublicerad: 2008-04-16 16:22

S kräver strategi mot mördarsniglar. Den rubriken fanns att läsa på text-TV under tisdagskvällen och fick i vart fall mig att tänka på möjliga paralleller. Till exempel särskilda strategier mot fästing, mårdhund eller annat som vållar eller kan tänkas vålla problem för lokala näringar och fritidsintressen.

TV-texten fortsatte:
Regeringen måste agera mot mördarsnigeln, anser socialdemokraterna.
I en reservation till miljö- och jordbruksutskottets betänkande om biologisk mångfald som riksdagen beslutar om i morgon kräver partiet en nationell strategi mot inkräktaren.
Spanska skogssnigeln, som den heter, sågs första gången i Sverige 1975. Nu finns den i Götaland, Svealand och även längs Norrlandskusten.
Spridningen beskrivs som explosionsartad och ett hot mot såväl den yrkesmässiga odlingen som fritidsodlingen.


Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare