Skärp championkraven för älghundar
  • Sunne Jaktmässa

Skärp championkraven för älghundar

DebattPublicerad: 2010-01-18 09:19

Som ett avbrott i all uppmärksamhet kring vargproblematiken tar jag upp en ny tråd som kan vara värd att diskutera och hoppas att den lockar många älghundsägare in i en debatt. Inför revideringen av Bestämmelser för jaktprov med älghundar är det nu dags att skärpa kraven för Svenskt jaktchampionat.

Jämför vi de svenska bestämmelserna för jaktchampionatet med de norska och finska bestämmelserna kan vi direkt konstatera att det Svenska jaktchampionatet inte är värdigt namnet jaktchampionat.
Exempel 1: I Finland måste hunden prestera som minikrav en ökl 1:a och tre skl 1:or. I Sverige är kravet tre 1:or, är hunden under två år räknas en 2:a som en 1:a
I Norge har man tvådagarsprov och betydligt skärptare bestämmelser i sitt regelverk.

Lydnaden viktigt mått
Beträffande lydnadsmoment (13) så har Finland koefficient 0,5. Sverige har 1,0. Och det torde knappast råda någon tvekan om att lydnaden på hunden är ett mått på ägarens förmåga att lära ut lydnad till sin hund. Det är också hundägaren som ska kalla in hunden under ett jaktprov – inte domaren.
I Finland har man koefficient 0,5 i moment ett (1) tempo, i Sverige har vi koefficient 0,0. I Sverige tog man bort värdetalet 0,5 i tempo och lade på 0,5 i lydnad.
Eftersom det är viktigt att värdera hundens tempo under hela provtiden och lydnadsmomentet är ett mått på ägarens förmåga att dressera sin hund, så bör dessa två moment ses över vid nästa revidering.

Hundar med aktivt tempo
I älghundsverksamheten är det en strävan att i första hand få fram hundar i aveln som i ett aktivt tempo och med en utmärkt förmåga söker upp älgen och ställer den fast stånd.
Det är i grunden ståndhundar vi vill ha i jakt på älg med löshund. Vill vi ha drivande hundar? Ja, men då måste reglementet även omfatta prov med drivande hund på älg.
Sedan kan man väl fundera hur mycket jaktchampionatet är värt när man kan gå hur många prov som helst för att uppnå poängen 70 för en 1:a. Som exempel kan man ju fundera över om överhuvudtaget lydnadsmomentet ska räknas in i de jaktliga egenskaperna, eller om det ska vara ett renodlat lydnadsprov och ett tillägg som krav för Svenskt jaktchampionat.

Hör hemma i papperskorgen
Dagens spårprov som vi får utföra på upp till 10 centimeterm snö borde slängas i papperskorgen och ersättas av ett renodlat lydnadsprov.
Vi kan av många jaktprovsresultat se att det är lydnadsmomentet som har räddat 1:an på jaktprovet, och man kan med fog fundera över hur mycket dagens svenska jaktchampionat är värt.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma