Vargen hotar vår identitet
  • SVA

Vargen hotar vår identitet

DebattPublicerad: 2006-02-27 15:12

Under 1900-talet har Sverige förändrats snabbt och det har ibland skapat konflikter mellan generationerna. Det som yngre människor förmedlar passar inte den äldre generationen. De som är äldre idag har upplevt stora förändringar. Många av dem har levt större delen av 1900-talet. Våra äldres uppväxt har inte många likheter med dagens samhälle. När de växte upp var Sverige ett fattigt jordbrukarsamhälle, som kännetecknades av ”långsamhet” jämfört med dagens sätt att leva. Edman beskriver dagens rytm som en bråttom kultur, ”där tiden är en susande pil på rätlinjig kurs”.
I det gamla bondesamhället levde man nära naturen. Man levde med årstidloppet i blodet, i nära samspel med marken och djuren.
De som är gamla idag är uppväxta med hårt fysiskt arbete. Människan arbetade från det att solen gick upp tills den gick ned. Barnen fick tidigt börja delta i arbetet. De äldre fortsatte att ta hand om de sysslor de orkade med.
Under åren 1860-1910 emigrerade ungefär en fjärdedel av befolkningen (1,2miljoner) från Sverige, som då var ett ekonomiskt och socialt efterblivet land. Utvandrarna reste främst till Amerika. Den som levt under 1900-talet har bland annat upplevt:
Två världskrig, industrialiseringen, rösträttens genomförande, socialreformen, införandet av semester, kommunikationernas utveckling (tåg, bil, telefon, TV, datorer.
Samhället har utvecklats från ett bondesamhälle till ett industriland, från ett klassamhälle till demokrati, från ett jordbrukssamhälle till ett informationssamhälle.
De som är gamla idag har varit med om att skapa vårt samhälle. De har mycket livserfarenhet och människokunskap att dela med sig av. De har sin livshistoria att berätta, sin egen väg till att behöva hjälp av dig just nu.
Deras liv speglar det samhälle de har levt i. De kan berätta om sin vardag, sitt arbete, sin jakt, sin kärlek, sina drömmar och sitt vemod.
Många är berättelser om Fattigsverige, som kan kännas så avlägset och främmande för oss. För oss många som bor nu i norra Värmland, så finns det en hotbild.
En hotbild som kan hota vår ”identitet”.
Det finns folk som har kommit till mig. Han heller hon har upplevt nära konflikter med vargen, som medfört att djur blivit lemlästade. De har upplevt situationen som hotfull och identiteten har påverkats. Visst. Konflikten kan upplevas som en krisupplevelse, men personen kan bearbeta den och komma stärkt ur den.
En viktig förutsättning för att vara självständig är att ha kontroll över sin situation. Självständigheten grundas på frihet, ansvar och kontroll.
Vi har ett stort behov att av att bli bekräftade. Därför är det så oerhört viktigt att den ”rovdjurskommitté” som bildats kommer ner på gräsrotsnivå och tar del av de problem som vållas och ej blir ett tjänstemannaärende.
Jag tror att den vargpolitik som nu förs kommer att få sig en rejäl törn. Likaså hela vår kultur och vår livskvalitet. Nu är vargen mer värd än människan!

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare