Abborrens utseende formas av miljön
  • SVA

Abborrens utseende formas av miljön

FiskePublicerad: 2006-11-27 15:16

Även i samma sjö kan abborrar vara präglade av olika miljö och ha genetiska skillnader.
Ibland kan skillnader mellan individer till och med vara större än skillnader mellan arter.
Det har forskaren Jens Olsson kommit fram till.

Hos abborre är variationen i kroppsform kopplad till de olika livsmiljöerna i en sjö. Individer fångade i den grunda strandzonen är mer högryggade än de mer slanka och strömlinjeformade abborrar, som finns ute på öppet vattnet.
Om de utseendemässiga skillnaderna är ärftliga kan de olika abborrarna utvecklas till olika arter i framtiden, enligt Jens Olssons avhandling.
En abborres utseende bestäms främst av miljön den vistas i. Vegetation, typen av föda samt mängden tillgänglig föda påverkar en abborres utseende.
En faktor som visade sig reglera om det överhuvudtaget kan utvecklas olika typer av abborre i en sjö är hur tätt det är med abborre i sjön. Vid höga tätheter minskar skillnaderna i utseende mellan individer.

Genetiska skillnader i samma sjö
Jens Olsson fann även tydliga genetiska skillnader mellan abborrar från olika delar av en sjö. En trolig orsak till de genetiska skillnaderna är att abborrar bildar stim med nära släktingar där utbytet av individer och gener mellan stimmen är begränsat.
Sammantaget tyder resultaten på att framtida artbildning mellan abborrar från det öppna vattnet och strandzonen i en sjö inte är särskilt sannolik. Det verkar istället vara så att abborrar kan svara mycket snabbt på plötsliga miljöförändringar och ändra utseende.
Resultaten pekar dock på att det inte sker någon större uppblandning mellan abborrar som lever endast ett hundratal meter från varandra i en sjö.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare