Fiska inte öring i småbäckar
  • Granngården

Fiska inte öring i småbäckar

FiskePublicerad: 2008-05-07 17:12

Hej, Jakt & Jägare! Först av allt tack för en informationsrik och underhållande tidning. Jag skriver till er med anledning av artikeln ”På jakt efter ädelfisk i skogsbäcken” i nummer 4. Artikeln berättar om fiske efter bäcköring med metspö i småbäckar i Dalarna (Jag skriver från Norrbotten.)

Många har inlett sin fiskekarriär som småpojkar och tjejer med just bäckmete efter öring och därför har många roliga minnen av bäckmete precis som er artikel speglar.
Tyvärr har det visat sig att småbäckar med sina vackra ”bäcköringar eller bäckforeller” oftast är lekområden, självaste barnkammaren för det hotade havsvandrande öringbeståndet.
Bland annat ICES internationella havsforskningsråd har påpekat att havsöringsbestånd i Norrbotten och Västerbotten är hotade och ett flertal nödåtgärder har föreslagits för att förbättra den drastiska situation som många öringbestånd befinner sig i.
Därför har vi på Kalix älv ekonomiska förening satsat över en miljon kronor för att förbättra förutsättningarna för fiskebeståndet genom att återställa våra vattendrag efter flottningsepoken.
Men att återställa ett vattendrag leder inte automatisk till att rädda havsöring i Bottenviken. För att det ska bli bättre krävs reglering av fisket under hela fiskens livscykel, från sin långa vandring ut till kusten och hela vägen åter till de små bäckar som är lekplatser för havsöringen.
Nya fiskeregler vid Norrbottens- och Västerbottenskusten ger mycket bättre skydd för havsöringen men det är också viktigt att öringen skyddas under de första känsliga åren av sitt liv i lekbäcken.
Felriktat fiske i dessa lekbäckar kan lätt leda till att öringbeståndet åter trycks tillbaka. Därför uppmanar vi alla fiskevattenägare att förbjuda fiske med levande bete i havsöringens lek- och uppväxtområden.
Att avstå från att plocka upp småöring i lekbäckar leder till vinster i form av fina fångster av storvuxen öring i de större vattendragen i närheten.
Även om en bäck ligger långt in i inlandet är det inte en garanti för att det bara är mindre stationär öring som finns i området, flera av lekbäckarna för Kalix älvs havsöring ligger över 250 kilometer från havet. Att fiska i dessa bäckar med syfte att släppa tillbaka småöringar är inte heller ett bra alternativ. Detta eftersom vetenskapliga studier visar att dödligheten hos maskmete-fångad och återutsatt öring är hög (cirka 25 procents dödlighet).
Därför rekommenderar vi alltid att avstå från fiske med levande agn i småbäckar efter öring i Norrbotten.
Tack för en i övrigt mycket bra läsning och vi önskar era läsare välkomna upp till oss för att jaga eller fiska harr, gädda och lax under kommande säsong.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB