26 utbildade av JRF i trofébedömning
  • Granngården

26 utbildade av JRF i trofébedömning

FörbundsnyttPublicerad: 2011-07-01 11:43

Jägarnas Riksförbund (JRF) har fått 26 nya, eller snarare, nygamla trofébedömare.
– Intresset för att få sina troféer bedömda har ökat allt mer bland jägarna. Det är någonting som kommit med de yngre.
Det säger Mikael Olsson, Uddevalla, som tillsammans med Göte Carlsson från Svanesund höll i kursen på Arlanda stad i maj.

Av de 26 deltagarna från hela landet hade hälften varit med tidigare medan resten var nya.
Meningen är att det inom JRF ska finnas två bedömare i varje län med förordnande på fem år. När de fem åren gått måste alla in på kurs även om man hållit på i många år.
– För de som varit med tidigare är kursen en uppdatering och koll på att vi ligger lika i våra bedömningar. För de som inte varit med tidigare blir det mesta nytt, berättar Mikael Olsson.

Enligt CIC-systemet
Bedömningarna görs enligt det internationella mätsystemet CIC för europeiskt och nordiskt vilt.
– När det gäller rådjur volymmäter vi inom JRF alla guldbockar, vilket inte alla bedömare gör, säger Mikael Olsson.
Trofébedömarna ska kunna bedöma troféer från alla hornförande nordiska djurarter. Även kranier från exempelvis lodjur, varg och björn ska kunna bedömas liksom vildsvinsbetar.
– För exempelvis norrlänningarna blir det inte så många möjligheter att bedöma vildsvinsbetar och då är en sådan här kurs bra för att hålla kunskaperna uppdaterade, förklarar Mikael Olsson.
Även skinn från vilt ingår i bedömningen. Då avgör bland annat färg, hårlag, storleken på skinnet och hur tät behåringen är.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB