Årsmöten
  • Sunne Jaktmässa

Årsmöten

FörbundsnyttPublicerad: 2006-04-10 11:32

Årsmöte för Valbodalen
Valbodalens riksjägare hade sin årsstämma på Allégården i Högsäter
En parentation hölls över Evert Olsson. Han var en veteran i Jägarnas Riksförbund, som han tillhört sedan början av 50-talet. Utöver jakten intresserade skyttet honom mycket och sina första skyttemedaljer erövrade han strax efter att han blivit medlem i förbundet. Vid sin död var Evert skjutledare i Valbodalens riksjägare.
Sedan valen förrättats består styrelsen av Leif A Westbom som ordförande och Kristian Hellgren som vice ordförande. Övriga ledamöter är Thorleif Johansson, Einar Johansson och Jan-Inge Johansson samt Kjell Jonasson som ersättare. Revisor blev Thorbjörn Augustsson. Vidare valdes Jan-Inge Johansson till skjutledare, med Einar Johansson som vice skjutledare och Arne Johansson som representant i lokala samrådet, med Kristian Hellgren som ersättare.
Under året arrangerades en skyttetävling i maj med trofébedömning samt ytterligare skytte i augusti. Båda på Högsäters skjutbana. Avslutningsvis delades Jägarnas Riksförbunds förtjänstnål och diplom med en stjärna ut till Thorleif Johansson för förtjänstfullt arbete inom viltvården och organisationen.

Emmabodabygden
JRF-avdelningen Emmabodens jägare har haft årsmöte under ledning av Åke Ståhl. Medlemsantalet har under år 2005 ökat från 100 till 111 medlemmar.
Åke Ståhl, Eriksmåla, omvaldes som ordförande. I styrelsen omvaldes också Anders Karlsson, Nybro, och Maria Dahlström Joelsson, Vissefjärda. Kvarstår i styrelsen gör kassören Anders Kroné, Örsjö. Efter avgående Ove Persson, Vissefjärda, som avböjt omval, nyvaldes Susanne Algotsson, Moshultamåla, till sekreterare och styrelseledamot.
Styrelsesuppleanter är Pierre Philipsson, Boda Glasbruk, och Karin Rask, Algutsboda.
Av verksamhetsberättelsen framgick att deltagandet i trapskjutning har ökat och att klubbmästare på jaktstig, trap och älgbana är Anders Joelsson, Vissefjärda.
I jägarskolan har tio elever avlagt jägarexamen och dessutom har kurser om vildsvin genomförts.
Efter kaffet visade Conny Liljekvist från Lotins fällor i Nässjö och talade om fällfångst.

Årsmöte i Sandviken
Sandvikens viltvårdsavdelning höll årsmöte på Birgittagården i Kungsgården den 28 februari.
Joakim Sjöstedt från Valbo valdes till ordförande på ett år. Sven Erik Andersson, Torsåker, valdes till kassör på två år. Jonas Haraldsson, Kungsgården, är ledamot för en tid av två år samt Irene Ahl, Järbo, för en tid av ett år.
Till valberedningen utsågs Stig Holmgren, Järbo.
Före årsmötet höll Bernt Lindqvist, försvararen av Gräsöbonden, ett mycket uppskattat och två timmar långt anförande om vargproblemet i Sverige.

Årsmöte i Indals-Liden
Indals-Lidens jägarklubb har haft årsmöte i hembygdsgården i Indal.
Styrelsen för JRF-avdelningen under 2006 kommer att få följande sammansättning: Ordförande: Håkan Johansson. Vice ordförande: Sten Wennberg. Sekreterare: Monika Kjellberg. Ledamöter: Arne Lindahl, Jan Andersson, Sören Eriksson och Nils-Evert Kervstedt. Suppleanter: Birger Bylund, Sylve Nordin, Bengt-Erik Dahlberg och Roland Hultman.
Mötesförhandlingarna avslutades med överlämnande av en vacker blombukett till Fritz Andersson och Håkan Johansson. Fritz Andersson, som avböjt omval som revisor, fick ett stort tack för det uppoffrande arbetet som han nedlagt under de gångna åren. Håkan Johansson, som på alla sätt engagerat sig för klubben, fick även ett presentkort som uppskattning från klubben.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma