Framåt i Piteå
  • Elmia Game Fair

Framåt i Piteå

FörbundsnyttPublicerad: 2007-04-16 16:44

JRF-avdelningen i Piteå har haft en bra verksamhet under 2006. Jägargården har fått en nystart och flera aktiviteter har arrangerats för jakt- och skytteintresserade ungdomar.
Vid årsstämman konstaterades även att JRF i Piteå har ökat medlemsantalet kraftigt.

Under vårvintern 2006 hölls ungdomsaktiviteter med skytte, både med 22 LR samt luftgevär, i Nolia skyttehall. JRF-avdelningen har ordnat hyreskontakt för skyttepaviljongen, som finns mellan Bergsviken och Vitsand. Där fortsätter ungdomsskyttet och aktiviteter för medlemmarna i Jägargården, där JRF också kan ordna jakt och sportfiskekurser.
Fyra motioner bifölls vid årsmötet. En motion gällde stadgeändring en annan större avskjutning av björn i länet. Den tredje motionen föreslog en framflyttning av ripjakten till september.

Stopp för utbyggd vindkraft
Den fjärde motionen krävde att vindkraftsutbyggnaden i Norrland stoppas.
Dessutom föreslogs utredningar om infraljudet, som uppkommer i rotorbladen, är skadligt för människor och djur.
Samtliga motioner skickades vidare till JRF-distriktets årsstämma och förbundsstämman.
I ett yttrande till banverket om Norrbotniabanans dragning har JRF föreslagit en alternativ dragning som ger en naturlig övergång för högviltet. Alternativet ger dessutom mindre intrång i skogsnäringen så färre skogsägare får sina skiften delade av järnvägen.
JRF-Piteå jobbar även för att öka jakttiderna för B-licensområden till fem dagar. Statistiken visar tydligt hur B-jägarna fått svårigheter att fälla sina älgar på grund av den korta jakttiden.
Nya styrelsen: Arnold Stenman ordförande, Erik Berglund sekreterare, John Johansson kassör och ungdomsledare, Nicklas Holm ungdomsledare samt Johnny Lundberg ledamot.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv så här

  • Annons Ardbeg Embassy
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsGyttorp Norma