Framåt i Piteå
  • Jämtland Game Fair

Framåt i Piteå

FörbundsnyttPublicerad: 2007-04-16 16:44

JRF-avdelningen i Piteå har haft en bra verksamhet under 2006. Jägargården har fått en nystart och flera aktiviteter har arrangerats för jakt- och skytteintresserade ungdomar.
Vid årsstämman konstaterades även att JRF i Piteå har ökat medlemsantalet kraftigt.

Under vårvintern 2006 hölls ungdomsaktiviteter med skytte, både med 22 LR samt luftgevär, i Nolia skyttehall. JRF-avdelningen har ordnat hyreskontakt för skyttepaviljongen, som finns mellan Bergsviken och Vitsand. Där fortsätter ungdomsskyttet och aktiviteter för medlemmarna i Jägargården, där JRF också kan ordna jakt och sportfiskekurser.
Fyra motioner bifölls vid årsmötet. En motion gällde stadgeändring en annan större avskjutning av björn i länet. Den tredje motionen föreslog en framflyttning av ripjakten till september.

Stopp för utbyggd vindkraft
Den fjärde motionen krävde att vindkraftsutbyggnaden i Norrland stoppas.
Dessutom föreslogs utredningar om infraljudet, som uppkommer i rotorbladen, är skadligt för människor och djur.
Samtliga motioner skickades vidare till JRF-distriktets årsstämma och förbundsstämman.
I ett yttrande till banverket om Norrbotniabanans dragning har JRF föreslagit en alternativ dragning som ger en naturlig övergång för högviltet. Alternativet ger dessutom mindre intrång i skogsnäringen så färre skogsägare får sina skiften delade av järnvägen.
JRF-Piteå jobbar även för att öka jakttiderna för B-licensområden till fem dagar. Statistiken visar tydligt hur B-jägarna fått svårigheter att fälla sina älgar på grund av den korta jakttiden.
Nya styrelsen: Arnold Stenman ordförande, Erik Berglund sekreterare, John Johansson kassör och ungdomsledare, Nicklas Holm ungdomsledare samt Johnny Lundberg ledamot.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma