Jägarnas Riksförbund växer
  • Sunne Jaktmässa

Jägarnas Riksförbund växer

FörbundsnyttPublicerad: 2006-02-28 15:03

Det fortsätter att gå mycket bra för Jägarnas Riksförbund.
– Medlemsutvecklingen har varit mycket glädjande under 2005. Vid årets utgång var vi 23 565 medlemmar.
Det säger Mats Görling, generalsekreterare för Jägarnas Riksförbund.

Bland medlemmarna var cirka 10 procent kvinnor och 13 procent ungdomar under 25 år.
– Under den senaste femårsperioden har vi vuxit med cirka 7 000 medlemmar eller cirka 43 procent, kommenterar Mats Görling
13 distrikt av 21 har idag fler än 1 000 medlemmar. För fem år sedan var detta antal endast tre.
Sterte kursgård, som under 2005 bytte namn till Sterte jägarskola, examinerade under året 117 jägarexamenselever. Endast en elev kuggades. Sterte jägarskola är därmed idag sannolikt en av landets största arrangör av intensivkurser för jägarexamen.
– Inför säsongen 2006 är redan drygt 25 elever anmälda trots att kursverksamheten ännu inte startat, berättar Mats Görling.

Jägarexamensboken säljer bra
Kunskap för jakt, läroboken för jägarexamen som tagits fram i samarbete med Bilda Förlag, har sålt mycket bra.
Den första upplagan, 5 000 ex såldes slut på 14 månader. Den andra reviderade upplagan på 5 000 ex har redan sålt cirka 1 650 efter tre månader.
– Jaktlagstiftning, som är vår egen bok, är nu uppe i tredje upplagan och är även den en mycket uppskattad och värdefull produkt, tillägger Mats Görling.
Förbundets hemsida har under hösten 2005 fått ett helt nytt utseende och en ny funktion. Fokus är satt på att JRF är en rikstäckande organisation med ett stort antal bra lokala aktiviteter.
– Speciellt tankeväckande är den sida som visar var vi har alla våra välskötta skjutbanor. All heder till dem som arbetar med att utveckla dessa, säger Mats Görling.

Personalstyrkan utökas
Personalstyrkan har utökats under 2005. Två personer har anställts på Sterte jägarskola. Ytterligare en tjänst har knutits till Jakt & Jägares redaktion i Västerås.
Den allt större medlemskåren ställer ökande krav på den nuvarande administrationen. Därför blir det även förstärkning på förbundets kansli i Södertälje.
Förbundet jobbar just nu med flera viktiga frågor.
Blyfrågan utreds under ledning av Naturvårdsverket. Från Jägarnas Riksförbunds sida bevakas frågan av Ulf Kallin och Arne Karlsson.
Utredningen är uppdelad i en rad mindre utredningar, som bland annat skall beskriva blyets skadliga miljöpåverkan, möjliga alternativ och djurskyddsaspekter knutna till ett eventuellt blyförbud.
– Utredningen angående bly i ammunition skall redovisas i oktober 2006. Parallellt arbetar man dock även med att utreda bly i andra samhällsdelar. Det medför att utredningen totalt sett är mycket omfattande, förklarar Mats Görling.

Ny rovdjurspolicy
Rovdjurspolitiken skall även den utredas.
– Vår rovdjurspolicy är den i särklass tuffaste. Vi reser allt starkare kravet på att de rovdjur som uppträder olämpligt skall kunna avlivas omedelbart. Vi är också noga med att inte hamna i någon antalsdiskussion.
– För närvarande pågår en revidering av gällande rovdjurpolicy i den riktningen. Vidare planeras en ny rovdjursenkät bland medlemmarna i tidningen Jakt & Jägare under våren, tillägger Mats Görling.
Stämman kommer att äga rum i Bollnäs i år. Dagen innan stämman kommer det att hållas en rovdjursdebatt i Bollnäs, där de politiska partierna är inbjudna.
– Hittills har moderaterna, med Patrik Norinder, och miljöpartiet, med Åsa Domeij, anmält sig. Vi kommer också att inbjuda ett antal personer med erfarenheter från den nuvarande rovdjurssituationen. Syftet med debatten är att de politiska partierna skall redovisa sina ställningstaganden inför valet i höst, säger Mats Görling.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma