Möte om vildsvin fyllde folkets hus
  • Sunne Jaktmässa

Möte om vildsvin fyllde folkets hus

FörbundsnyttPublicerad: 2007-12-17 13:33

Mikael Tham från Skåne delgav sina erfarenheter av vildsvin.

Utsläppta från hägn
Gäller det vildsvin från hägn som släppts ut i naturen är det annorlunda.
– De har inte alls samma skygghet, konstaterade han.
Ett skadat vildsvin är inte heller att leka med, oavsett om det skett i samband med jakt eller en trafikolycka.
Man ska exempelvis inte gå ur bilen för att titta hur det gick om man kört på ett vildsvin. Det är bättre att köra bilen ytterligare cirka 100 meter innan man markerar platsen och ringer polisen.
I Skåne har vildsvinen funnits i cirka 25 år och dessutom har Mikael Tham jagat mycket utomlands, inte minst i de forna öststaterna.
– De sköter det på ett föredömligt sätt genom att starta jaktklubbar och sedan jaga och utfodra under ordnade former över större områden.

Vildsvinsförvaltning i älgskötselområdet
Ett alternativ i vårt land kan vara att redan etablerade älgskötselområden också tar med förvaltningen av vildsvinen i sitt program.
I Skåne har vildsvinen medverkat till ett bättre samarbete mellan jägare, men detta först sedan stammen skjutits ner en gång.
Därför frågade Lasse Lundqvist, som för Jägarnas Riksförbunds räkning höll i kvällen, om det kunde vara läge att diskutera frågan vidare i Valdemarsviksområdet, utan att först behöva se vildsvinen bortskjutna.
Just samarbete med gemensamma tag framhölls som väsentligt.
Att jordbruksarrendator kan uppleva vildsvinen endast som en plåga går att hantera så att de flesta blir nöjda. Köttvärdet på en ordinär gris rör sig ju ändå om en tusenlapp.

Tänd inte lampor vid åtlar
– Använd inte lampor som tänds i samband med åteljakt i onödan. Grisarna lär sig snabbt att det är farligt och försvinner illa kvickt. Dessutom kan det ställa till problem vid eftersök i mörker. En gris som ställts av en hund, och har lärt sig att lamporna innebär fara, rusar genast iväg då en lampa tänds med risk för skador på såväl hundar som människor, varnade Mikael Tham.
Den lycklige vinnaren av en utlottad slugbössa blev Fredrik Karlsson från Ringarum.
Vildsvinsmötet sponsrades av Valdemarsviks Sparbank och Djurbergs Interjakt.

Trofétack från amerikan
Ytterligare ett inslag under kvällen stod amerikanen Sandy Shull för. Han har erfarenhet av jakt över stora delar av världen.
När han bosatte sig i Sverige upptäckte han att det krävs jägarexamen för att få svensk vapenlicens.
Sandy Shull och hustrun Christina överlämnade en ståtlig trofé som gåva till Jägarnas Riksförbunds Jan Aronsson, som undervisade dem inför jägarexamen.

Jan Aronsson fick motta en ståtlig trofé av Sandy och Christina Shull för att han hjälpt dem att ta jägarexamen och därmed få svensk vapenlicens.

Intresset för vildsvinsmötet som Jägarnas Riksförbund bjudit in till i folkets hus i Valdemarsvik var stort. Biosalongen fylldes av cirka 200 intresserade åhörare, som fick lyssna till Mikael Tham från Österlen i Skåne. Han är en av landets mest erfarna när det gäller vildsvin.

Mikael Tham började med att slå hål på flera myter om vildsvin, bland annat att de förökar sig ohämmat.
– Vi jägare har vildsvinsstammen i våra egna händer, konstaterade Mikael Tham.
Samtidigt visade han med ett räkneexempel att finns en sugga och en galt, som får föröka sig ohämmat, har dessa två blivit cirka 1 000 individer på tio år.
Vidare fastslog han att ”riktiga” vildsvin inte alls är farliga för svampplockare och andra som vistas i naturen. Vildsvinen har lämnat området innan någon ser dem.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma