2-procentsmålet lanseras igen – trams som passar bra för älgutrotning
  • SVA

2-procentsmålet lanseras igen – trams som passar bra för älgutrotning

Genom kikarsiktetPublicerad: 2006-04-12 11:42

I en helt vanlig skogstidning, en helt vanlig utgivningsdag läser jag en för branschen traditionell artikel som i sann skogsbrukaranda meddelar följande:
”Även Skogforsk hävdar nu att det finns för många älgar i stora delar av Sverige”.
Rubriken ”Skogforsk eldar på älgskadedebatten” är i sak riktigt. Den säger nämligen det enda man med säkerhet kan säga om artikelns innehåll.

Sakfrågan, hur stort problemet med älgskador egentligen är, tillförs nämligen ingenting nytt. Det borde man ju annars ha kunnat förvänta sig av en forskningsinstitution – även om den styrs av skogsbruket själv.
Men nej. Skogforsk har ingalunda räknat på något nytt sätt, kommit på någon ny inventeringsmetod, upptäckt nya graverande fakta om älgskador – eller ens fantiserat ihop några nya fakta.

Man har bara räknat en gång till – och kommit fram till samma sak som alla andra (sakkunniga såväl som lekmän) gjort tidigare. Nämligen att om skogsbruket ska nå sitt 2-procentmål är en av lösningarna att helt enkelt skjuta ihjäl älgarna.
Föga överraskande.

Gäsp. Den slutsatsen kom man fram till redan för flera år sedan när skogsbolagen började propagera för sitt påhittade 2-procentmål. Förutsatt förstås att man är så fantasilös att man inte kan tänka sig annat än kulor och krut. Det är någon sorts enkelspårighet av vilda västern-typ som ständigt återkommer i älgdebatten. Älgarna är onda, för de skadar tall. Alltså ska de skjutas. Alternativ är otänkbara.
För att ta en enkel jämförelse: Vill du ha en bytta halvfull med vatten så kan du antingen ändra mängden vatten, eller ändra byttans storlek. Precis så intetsägande är faktiskt 2-procentmålet.

Denna groteskt uppblåsta och lösryckta siffra, förmodligen påhittad av ett gäng skogsdirektörer på firmafest, har kritiserats just för att den saknar relevans för praktiskt skogsbruk.
Vetenskapsmännen på Skogforsk använder siffran 2 (med enheten procent årliga skogsskador) på samma sätt som en matematiker använder talet pi, eller en fysiker använder Avogadros konstant eller c (ljusets hastighet i vakuum).
Skillnaden mellan alla dessa är att de nämnda konstanterna faktiskt säger något om verkligheten och har en bevisad vetenskaplig tillämpning. Talet 2 säger däremot inget om verkligenheten. Talet 2 betyder ingenting annat än just 2.
Ändå påstår Skogforsk att om skogsbrukets mål på 2 procent årliga skogsskador ska uppnås måste mer älg skjutas.
Jag – och många med mig – påstår att Skogforsk har fel!
Jisses. Vem ska vi nu tro på? Vetenskapsmännen på Skogforsk eller lekmän som mig?

Bevisa det! kanske någon utropar.
Nej. Jag tänker inte ens påstå att vi kan nå 2-procentsmålet genom att öka mängden stammar i ungskogen – vilket är en minst lika vetenskapligt korrekt lösning på den här ekvationen. Det finns för övrigt många andra parametrar som helt omkullkastar siffran 2 (procent årliga skogsskador).
Nej. Man det räcker med att påstå att siffran är rent trams. Det är en siffra som passat bra för skogsbolagens (numera också Skogsstyrelsens) nedärvda drift att utrota vår nationalsymbol älgen.

Och självklart hakar branschens forskningsorgan på den marschen. För så går det till i Skogssverige. Alla rättar in sig i ledet och går unisont åt samma håll tills man tvingas ändra inriktning. Så har det alltid varit – från björkutrotningens tid fram till i dag. Och kursändringarna sker tyvärr betydligt oftare än en skogs omloppstid.
För tillfället marscherar man alltså mot älg.
Nu tramsar alltså Skogforsk ännu en gång med 2-procentmålet. Hej och hå! Och så ut med det till rätt journalister varpå budskapet trummas ut igen – nu i vetenskaplig förpackning, eftersom det är forskare som gjort beräkningen.
Man behöver inte ens vara konspiratorisk för att se sammanhanget.

Självklart kommer ”de nya rönen” mycket lägligt för Skogsstyrelsen, som ju fått en hel del kritik för sin senaste älgutrotningsrapport som de presenterade i höstas.
Ni minns väl? Viltstammarna skulle halveras!
Då kunde alla konstatera att Skogsstyrelsen dammat av gammal skåpmat, gjort en radda nya godtyckliga antaganden och beräkningar och sedan slängt ut samma gamla slutsatser en gång till.

I sak möttes även den rapporten av gäspningar, även om propagandavärdet givetvis är en allvarlig realitet för alla oss som faktiskt ser älgen som en värdefull resurs både för den enskilde och för landet.
Finurligt nog skapar nu Skogforsk ett intryck av underbyggnad genom sin ”nya” beräkning av 2-procentmålet. Skogforsk gör således gemensam sak med Skogsstyrelsen och ser storskogsbruket som sin uppdragsgivare.
Allt delvis finansierat av skattemedel – av dig och mig. Och sanktionerat av våra folkvalda.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare