Nollvision för varg – en debatt som spårat ur
  • Sunne Jaktmässa

Nollvision för varg – en debatt som spårat ur

Genom kikarsiktetPublicerad: 2008-06-05 09:46

Dan Törnström

Men trots att vi alla är mer eller mindre berörda av de små blodsugarna, trots att de sprider sjukdomar och faktiskt kan döda både boskap och människor – och trots att knappast någon drar sig för att svära ve och förbannelse över dem – så skulle knappast någon komma dragande med en ”nollvision” i myggfrågan.
Antagligen därför att folk ändå innerst inne dels vet att myggen har sin roll i naturen, dels köper principen om alla arters rätt att existera.

Drabbad av nollvision
Detta tycks emellertid inte gälla vargen. Den har nämligen drabbats av en nollvision, mig veterligen som enda djurart i Norden, varav det finns några hundra individer...
Det är en rätt fantastisk, snudd på komisk, formulering i en tid då människan håller på att krama musten ur hela vår planet.
Vi fiskar ut de jättelika haven, fyller dem med gifter, förändrar vår atmosfär, sopar ned regnskogar och raderar ut miljontals år gamla ekosystem.
Öknar breder ut sig och djurarter utrotas i allt snabbare takt – bara för att nämna några exempel.
Då driver några individer en ”nollvision” på varg.
Mycket begåvat… Ungefär lika smart som att driva den berömda inplanteringsmyten.

Debatt som spårat ur
Någonstans känns det som att ”nollvisionen” är ett resultat av en debatt som spårade ur för länge sedan.
Jag är den första att hålla med om att vargen ställer till en rad olägenheter och i mycket hög grad påverkar människors liv.
Men innan vi går in på sådana detaljer bör vi först fråga oss själva hur vi i grunden ska se på naturen, jakten och andra arter än människan och dess boskap.
Kan jag som jägare någonsin försvara utrotning av en art?
Vi talar ju gärna om både viltvård och om att skörda av ett överflöd.
Men bygger inte det på någon sorts ekologisk tanke och uthålligt förhållningssätt till naturen?
En sådan tanke skulle alltså, till exempel, vara att alla arter som naturligt hör hemma i naturen också ska få finnas där.
Naturligtvis är det så.

Jägare har en moralisk skyldighet
Den som resonerar på annat sätt anser jag har förverkat sin rätt att utnyttja naturen – i klartext – att vara jägare.
Jag påstår dessutom att vi jägare har en moralisk skyldighet att verka för skyddande av ekosystem, naturmiljöer och arter.
Vi är inne på själva essensen av ”jägarebegreppet”:
Att skörda av ett det överflöd som naturen ger…
Fundera på det.
Utifrån denna grundsyn ska vi diskutera vargproblematiken: Ja, det kan vara ytterst besvärande både för jägare och jordbrukare att bo mitt i ett jaktrevir.
Hur vi ska hantera vår vargstam och hur stor den ska vara?
Och hur ska vargstammen förvaltas? Inte att utrota den!

Nollvisionärer hamnar utanför
De debattörer eller organisationer som driver ”nollvisionen” kommer definitivt att lyckas med en sak: Nämligen att stänga sig själva ute från förhandlingsrummen och alla vidare diskussioner om jaktfrågor. Det är inte bara en konsekvens av en totalt kompromisslös inställning, utan också en moralisk konsekvens.
Förespråkare av utrotning – av vilken art det än må vara – ska självklart inte företräda jägare.
Vilket i nollvisionärernas ögon så klart gör mig till ”vargkramare”. För ungefär på den nivån i vargdebatten rör vi oss här.
De som lite mer seriöst vill diskutera rovdjurspolitik och varg kan säkert tänka sig en rad andra intressant frågor:
• Skogsbrukets och skogsstyrelsens ”vision” för älgstammen (likartad med nollvisionen för varg). Vargmotståndet förblir ohanterligt om inte skogsbruket tillåter en älgstam som medger både vargpredation och jakt.
• Ska verkligen hela renbeteslandet (som ju enligt vissa omfattar en tredjedel av landet) helt slippa vargetableringar, samtidigt som en nästan lika stor del av landet är så tätbefolkat att det i praktiken omöjliggör fast vargförekomst?
• Hur håller vi en minimal, men ändå genetiskt frisk, vargstam? Den stammen blir mycket stor om vi inte tillåter genetiskt utbyte med Ryssland, eller rent av en inplantering då också då.
• Hur förvaltar vi en vargstam i praktiken? De lika rabiata vargförespråkarna flyger naturligtvis i taket när den frågan kommer upp. Samtidigt är det en korkad utopi att förespråka fri vargtillväxt. Alltså ska det jagas varg. Hur? Upp med den frågan på bordet, så kanske en del knutar i vargdebatten blir lösta.

Det finns egentligen bara ett modernt undantag från principen att alla djur i vår natur har samma rätt att existera: Myggen vid Dalälven i Österfärnebo. På den punkten delar faktiskt myndigheterna ut – låt vara omdiskuterade – tillstånd för kemisk bekämpning.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma