Samarbete för sundare hundavel
  • SVA

Samarbete för sundare hundavel

HundarPublicerad: 2013-11-26 09:12

Avel för sundare hundar kräver samarbete över landsgränser, vilket Svenska Kennelklubben nu vill arbeta för. Kennelklubben har skapat en internationell workshopserie och ett åtgärdsprogram som ska fungera internationellt.

För att få fram sundare hundar har Svenska Kennelklubben tagit initiativ till en internationell workshopserie och en åtgärdsplan för aveln. Syftet är att underlätta för både nationellt och internationellt samarbete mellan olika intressenter.
”Avel för bättre hälsa och välbefinnande hos våra hundar ligger högt upp på SKKs dagordning och internationellt sett har vi kommit långt. Detta har gett Sverige en ledande position i det pågående internationella samarbetet för en sundare hundavel”, skriver Svenska Kennelklubben i en publikation.

Sju punkter i åtgärdsplanen
Åtgärdsplanen innehåller sju punkter, bland annat nya rutiner för erkännande av nya raser och rasvarianter, utveckling av riktlinjer för användning och validering av genetiska tester, utveckling av rasspecifika avelsprogram, med mera.
Just nu håller internationella arbetsgrupper, som representerar olika intressenter som genetiker, veterinärer och kennelklubbar, på att bildas inom sju de punkterna som ingår i åtgärdsplanen.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare