Slut på jakt med grishundar
  • Elmia Game Fair

Slut på jakt med grishundar

HundarPublicerad: 2013-02-01 11:30

Ulf Kallin, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, manar jakthunsägare att tänka på att från och med februari får inte hundar släppas som jagar vildsvin. Jakt med hund efter vildsvin får endast ske under perioden 1 augusti till sista januari.

Ï februari kan fortfarande älg och dovhjort vara lovligt att jaga med hund i en del län.

– I praktiken innebär detta att jägare med hundar som jagar såväl älg som vildsvin och hjort måste vara restriktiva med att släppa på marker där älg och hjort fortfarande är lovliga, om det även finns vildsvin, kommenterar Ulf Kallin.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv så här

  • Annons Ardbeg Embassy
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsGyttorp Norma