Tvist om hundarnas ursprung
  • Granngården

Tvist om hundarnas ursprung

HundarPublicerad: 2015-12-17 09:30

Det vetenskapliga samfundet är inte överens om hundens utveckling och ursprung. En del menar att hunden kommer från Mellanöstern, andra Europa.
Nu har en grupp forskare, under ledning av Peter Savolainen, forskare i populationsgenetik vid KTH, kunnat lägga fram bevis för att hundens ursprung är Södra Östasien, och inget annat, skriver KTH i ett pressmeddelande.


Baserat på analyser av så kallat mitokondriellt DNA har Södra Östasien tidigare pekats ut som hundens urhem.
Under de senaste åren har däremot flera forskningsstudier, som utgått från analys av nukleärt DNA eller arkeologiska material, i stället pekat ut andra områden som Europa, Mellanöstern och Centralasien.
Dock har det i dessa studier saknats prover från Södra Östasien, vilket gör att forskarna inte kunnat upptäcka huruvida hunden har sitt ursprung därifrån.
– Vi har därför i en ny forskningsstudie analyserat hela de nukleära genomen för en världsomspännande provsamling från 46 hundar, som inkluderar prover från södra Kina och Sydostasien. Vi har då funnit att hundar från Södra Östasien utmärker sig jämfört med alla andra hundpopulationer, detta genom att de har den högsta genetiska diversiteten och är genetisk närmast till vargen, säger Peter Savolainen.

”Innebär starka bevis”
Peter Savolainen menar att detta ger starka bevis för att hundens ursprung är Södra Östasien, vilket även bekräftar de tidigare studierna av mitokondriellt DNA.
– Vi fann också att den globala hundpopulation är baserad på två viktiga händelser: Först började hund- och vargpopulationerna att dela sig för cirka 33 000 år sedan i Södra Östasien. Sedan skedde en global spridning av hunden runt hela världen, med start för cirka 15 000 år sedan, säger Peter Savolainen.

Olika möjliga förklaringar
Att hund och varg delades upp för 33 000 år sedan kan möjligtvis förklaras med att det från början var olika vargpopulationer som delades upp och att Sydkinesisk varg var det som sedan utvecklades till de första hundarna. I så fall skedde kanske den globala spridningen av hund ur Södra Östasien i samband med att tamhunden utvecklades.
Det kan också ha en förklaring av att människan började tämja vargar och att det därifrån utvecklades till tamhund.
– Hundens historia verkar alltså ha börjat för 33 000 år sedan, men den exakta vägen till de fullt domesticerade hundar som spreds över världen för 15 000 år är ännu inte klarlagd, säger Peter Savolainen.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB