Nya förvaringsregler kan ge explosion
  • SVA

Nya förvaringsregler kan ge explosion

JaktfilmerPublicerad: 2006-04-19 15:52

Se filmen som visar vad som kan hända när räddningsverket ”slår till” med nya förvaringsregler. Om det börjar brinna i en vapenägares hem kan vapenskåpet explodera. Det enda vettiga är att inte tvinga Sveriges vapenägare att låsa in krut och ammunition i vapenskåpet.
Säkerheten bör väga tyngre än stöldrisken, anser Christer Holmgren, Jakt & Jägares vapenredaktör.

Storebror har åter slagit till mot Sveriges jägare och skyttar. Nu i form av statens räddningsverk som, iförda skygglappar och öronproppar, med sedvanlig byråkratisk nit levererat nya föreskrifter om förvaring av ammunition.

Skriften heter SRVFS-2006:1. För den som är intresserad finns den att hämta som PDF-fil på verkets hemsida www.srv.se
Gå till menyn brandfarligt och explosivt och sedan på Nya föreskrifter så hittar du filen. Ladda sedan ned läs och njut av på vilket sätt myndigheten har tagit tillvara allas säkerhetsintresse.

Men för att få blodtrycket på en lämplig nivå är det bäst att du först laddar ner och tittar på videosnutten nedan.
Den är inte av högsta kvalitet för den gjordes för nästan tio år sedan med en vanlig filmkamera som sedan digitaliserats. Men det råder ingen tvekan om vad som kan bli resultatet av att låsa in en mindre mängd relativt harmlös handvapenammunition och ett par burkar krut i ett klassat säkerhetsskåp med fyra millimeter stålplåt.

Det du ser är ett så kallat ADR-prov som genomfördes under full kontroll av provledare på Bofors försöksplats 1998. Det är alltså inget skoj utan bara den råa verkligheten. Säkerhetspolisen reagerade dagen efter och ville se filmen. Sedan lades locket på.
Anledningen kan man förstå eftersom Rikspolisstyrelsen vid den här tiden, i sina föreskrifter, hävdat att ammunition är så stöldbegärligt att den måste hållas under samma lås som skjutvapen. Och att ändra föreskrifter, så att de överensstämmer med verklighet och sunt förnuft när det gäller enskildas säkerhet, var och är ingen normal myndighetsrutin.
Utredningar och remissrundor i all ära. Utgå från att de flesta föreskrifter är tillrättalagda bekräftelser på vad någon, eller några, tjänstemän på en central myndighet bestämt i förväg utan någon egentlig politisk förankring.

Alf Rosberg, dåvarande avdelningsdirektör på Sprängämnesinspektionen, uttalade offentligt i en artikel år 2000 att stöldrisken var det som vägde tyngst. Inte den enskilde medborgarens säkerhet.
Kloka ord av en person vars uppgift borde vara att leverera föreskrifter som gör hantering och förvaring av explosiva varor så säker som möjligt. Och då är det inte stöldsäker förvaring som menas.

Den mängd explosiv vara som fanns i det exploderande ”ammunitionsskåpet” var något mindre än vad som tillåts i de nya föreskrifterna, som börjar gälla 1 januari 2007. Men Räddningsverket har tagit på sig Rikspolisstyrelsens roll och lämnat föreskrift om att förvaringen av krut för handladdning och ammunition ska relateras till en ”stöldbegärlighetsklass” B.
Inte vet jag vilka parametrar myndigheten använt för att komma fram till sitt klassningssystem. Spontant upplever jag det som en ren skrivbordskonstruktion utan veklighetsförankring. Men resultatet blir att ammunition och krut ska förvaras i ett förankrat säkerhetsskåp SS3492 punkt och slut.
Det finns anledning att återkomma lite mer utförligt i det här ärendet.

Det sprängda skåpet innehöll 550 hagelpatroner, 200 studsarpatroner klass 1, 300 tändhattar, tre burkar krut och en halvfylld flaska med sprayolja.

Ladda ner filmen (3.69Mb Quicktime) här »
 

Ladda ner filmen (6.77Mb Windows Media Player) här »

Filer

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare