Dags att köpa ryska vargar?
  • SVA

Dags att köpa ryska vargar?

KrönikaPublicerad: 2014-06-25 11:35

Naturvårdsverket stoppade skyddsjakten på varg i Kristinehamn. Det kan nämligen inte uteslutas att någon av Tivedenvalparna riskerar att skjutas.
På bevarandesidan smackar man välbelåtet. Rovdjursföreningen konstaterar att det ska mycket till för att tillåta skyddsjakt på varg det närmaste halvåret.

Minst smärtsamt
Jakt & Jägares Mikael Moilanen frågar sig om det inte är bäst, i alla fall minst smärtsamt, om samhället nu åker till Ryssland och hämtar ett antal hundra vargar till det isolerade svenska vargreservatet.
Vargen som dödade får på två gårdar i Kristinehamn, gjorde det innanför så kallat rovdjursavvisande stängsel i det ena fallet. Därför beslöt länsstyrelsen att säga ja till skyddsjakt – på varg innanför rovdjursstängsel.

In och ut ur fårhagen
Vargföreningarnas företrädare har gjort ett stort nummer av stängslet på ett ställe står nära en kyrkogårdsmur. I överklagan av skyddsjakten, från en mindre vargförening, heter det att vargen rent av kan ha ”bjudits in” i hagen.
Till saken hör dock att vargen även tog sig ut ur hagen, och då garanterat utan hjälp av stenmuren.

Verket stoppade jakten
Naturvårdsverket körde över länsstyrelsen och stoppade skyddsjakten. Inte med motiveringen att det fanns en stenmur utmed en del av stängslet, utan verket har istället andra argument.
Tre kriterier ska alltid vara uppfyllda, skriver Naturvårdsverket i sitt beslut.
1) Det ska finnas risk för allvarlig skada.
2) Förebyggande åtgärder ska ha satts in.
3) Jakten får inte försvåra upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus för vargen.

Absurt resonemang
Verket snirklar sig in i fullständigt absurda resonemang, där man exempelvis ifrågasätter om det verkligen är varg som dödat fåren innanför rovdjursstängslet. 
Att länsstyrelsens besiktningsman med 80 procents säkerhet fastslagit att fåren är vargdödade, kan ifrågasättas, tycker Naturvårdsverket.

Kan vara Tivedenvarg
Men vi ska istället ägna oss åt det tredje kriteriet som måste vara uppfyllt för skyddsjakt. Verket skriver att det inte kan uteslutas att en så kallat genetiskt viktig varg skjuts, om skyddsjakten i Kristinehamn genomförs. Det är närheten till de utplanterade vargarna i Tiveden som är orsaken.
Fågelvägen mellan Tiveden och Kristinehamn är det 50-60 kilometer. En av ungvargarna födda i Tiveden, och nu på vandring, skulle kunna vara vargen som dödat får i Kristinehamn.

Rovdjursföreningens slutsats
Rovdjursföreningens Jan Bergstam drar precis rätt slutsats när han refererar saken på Facebook:
”Tivedenvalparna ger skydd mot skyddsjakt… Mycket ska till för att det ska tillåtas en skyddsjakt på varg under det kommande halvåret. Orsaken är att Naturvårdsverket inte kommer att tillåta att någon av de återstående Tivedenvalparna dödas. Det kommer att krävas synnerligen svåra skador om en skyddsjakt ska tillåtas”, skriver Jan Bergstam.

Kan stoppa varenda skyddsjakt
Han vet nämligen att vargföreningarna nu kommer att kunna stoppa varenda skyddsjakt med argumentet att det faktiskt kan vara en Tivedenvarg som skjuts. Bergstam och andra vargvänner kommer att kunna peka på att vargar kan vandra hundratals mil. Tivedenvargar kan dyka upp var som helst.
Det visar det faktum att ännu en Tiveden-varg rapporteras skjuten under skyddsjakt, i Norge, precis när denna krönika skrivs.

Tivedenvargvarg snabbt skjuten
I början av maj upptäckte renägarna i Tåssåsens sameby att en varg var på väg rakt upp på kalvningslandet på Oviksfjällen i Jämtland. Den 8 maj ansökte man om skyddsjakt. Länsstyrelsen tillstyrkte och redan samma dag gav Naturvårdsverket klartecken till jakten.
Vargen sköts den 10 maj och det visade sig vara en avkomma till statens utplanterade vargar i Tiveden.

Reservatet drivs igenom
Detta visar att Naturvårdsverket nu målmedvetet genomdriver att Sverige ska ha isolerad vargstam i den folktäta halvan av landet. Anledningen är att ”vargen var här först” och att ”vargen är en väldigt viktig toppredator (i alla fall söder om renskötselområdet)”, ”Sverige värnar biologiskt mångfald så länge det gynnar vargen”, ”Sverige kan inte vädja till andra länder att bevara tigrar och lejon, om vi inte själva har ett isolerat vargreservat”, ”vargen är så himla fin och många älskar den”.

Noll kompensation
Därför ska människor i den södra landsändan förledas att i positiv anda ta emot nya inplanterade vargar när samhället kör in dem med bilar eller flygplan. Naturvårdsverkets tjänstemän kommer att åka runt och lyssna medkännande, underförstått förespegla att det är kompensationsåtgärder på gång och vädja om förståelse.
Den som undrar hur mycket kompensation det blir i verkligheten kan ringa de drabbade djurägarna och jägarna i Tiveden. Svaret är noll eller nästan noll. Jägare nekas skyddsvästar till hundarna, djurbönder har fått en halv miljon kronor att dela på.

Kejsarens nya kläder
Det kommer att bli en lång och smärtsam process för de människor som drabbas av vargar i allmänhet och inplanterade vargar i synnerhet.
Frågan är om det inte är dags att sluta leka kejsarens nya kläder och beskriva den svenska vargstammen rakryggat och sanningsenligt: En isolerad vargodling.

Vargköp eller allvarlig diskussion
Då infinner sig nästa fråga naturligt: Varför åker Sverige inte till Ryssland och köper det antal hundra vargar som man tycker är lagomt att plåga befolkningen med? Dessa kan släppas lösa i ”Operation vargchock”.
Alla vargar kan då betraktas som genetiskt perfekta och kan skjutas när de börjar gå bland hus och gårdar och käka tamdjur. Till på köpet slipper vi krystade skrivningar från Naturvårdsverket och en oändlig serie av väntande rättsprocesser.
Ett annat alternativ är förstås att vi på allvar diskuterar varför Sverige ska ha ett isolerat vargreservat i den södra och folktäta halvan av landet.

Är det inte dags att Sverige åker till Ryssland och köper nya vargar nu? Då kan vi komma runt allt tjafs kring att vargarna är inavlade och låta människor som besväras av vargar skjuta dem. Det föreslår Jakt & Jägares Mikael Moilanen i sin krönika.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare