Ska JRF bli ”nyttiga idioter”?
  • Sunne Jaktmässa

Ska JRF bli ”nyttiga idioter”?

KrönikaPublicerad: 2010-02-10 13:23

Jägarnas Riksförbund, som ger ut Jakt & Jägare, har fått ett regeringsuppdrag. När sövda och flyttade vargar släpps fria i ett område ska JRF vara med och förankra vargflyttningen.
Men Jakt & Jägare får inte vara med och fotografera hur det går till när vargar sövs och märks, enligt vargforskaren Håkan Sand.

Att bilderna kanske hade behövts för att klara regeringsuppdraget hade Håkan Sand inte en tanke på. Enda motiveringen var att det bara är Jägareförbundets reporter som fått delta vid en vargmärkning eftersom förbundet ”finansierat en del av vår forskning i nästan tio års tid”.
JRF har försökt att få ta del av namnen och adresserna i jaktkortsregistret. Naturvårdsverket, och även rättsliga instanser, har sagt nej.

Nå ut till jägarkåren
Registret hade behövts för att JRF skulle kunna nå ut till jägarkåren för att genomföra regeringens allmänna uppdrag att informera om viltvårdsfrågor.
Ett av skälen för att neka åtkomst till registret är att känsliga uppgifter om vapenägare inte ska spridas. Det är i praktiken närmast är en förolämpning mot Jägarnas Riksförbund med tanke på att Jägareförbundet, som också har ett allmänt uppdrag, får adresserna.
Att JRF skulle ha nytta av registret även i frågan om vargflytt spelar ingen roll.

Inget samråd om vildsvinen
Det finns ett tydligt ställningstagande att båda jägarorganisationerna skulle samråda om vildsvinsfrågan, men det har inte skett. Jägareförbundet såg till exempel till att JRF inte fick en plats i gruppen som skrev ”Vildsvinsförvaltning i samverkan”, där böndernas LRF och övriga aktörer ingår.
Att Jägareförbundet däremot vill samarbeta med JRF om att förankra vargflytt är inte märkligt. Det är ett uppdrag som de inte vill ha på egen hand, eftersom det garanterat skapar massiv motvilja bland jägarna i hela vargbältet i Sverige.

Lenins ”nyttiga idioter”
Sovjetledaren Lenin myntade begreppet ”nyttiga idioter”. Han syftade på personer som löper andras ärenden utan att vara medveten om att så är fallet och i stället tror att det är de egna intressena som värnas.
För mig är det glasklart.
• JRF bör inte bli ”nyttiga idioter” och förankra ett vargflyttande som medlemmarna i varglänen inte vill ha.
• JRF ska vara en demokratisk medlemsorganisation.
• JRF-ledningen ska verkställa vad medlemmarna vill, inte vad regeringen vill tvinga förbundet till genom att villkora utdelningen av jaktkortspengar.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma