Försök inte lura landsbygdens folk
  • SVA

Försök inte lura landsbygdens folk

LedarePublicerad: 2006-03-06 21:24

Jag hade trott, men säkert var det bara en förhoppning, att regeringens direktiv till den nya rovdjursutredningen verkligen skulle öppna för ett helhetsgrepp på rovdjurspolitiken. Men så tycks inte vara fallet.
Särskilt inte sedan Hans Jonsson sett sig tvingad att avgå som regeringens särskilde rovdjursutredare.
Hans Jonsson hoppade av i protest mot att ledningen för socialdemokraterna startade en egen utredningsgrupp för att försöka lösa rovdjursfrågan.
Hur det nu kommer att gå med rovdjursutredningen och hela lösningen av rovdjursproblematiken återstår att se.
Men en sak är i alla fall säker. Det måste bli en utredning värd namnet.
Att försöka lura landsbygdens folk, tamdjursägare och jägare med något kosmetiskt dravel finns det inte utrymme för.
Den ilska, på gränsen till ursinne, som finns på många håll måste nu börja tas på allvar.
Ett mer eller mindre spontant fackeltåg i Mora samlade, enligt uppgift, cirka 3 500 personer. Många hade åkt tiotals mil för att deltaga.
Och vad händer när Stig Engdahl tvingas gå i fängelset för att han skyddade sina tamdjur och anmälde sig själv?
Vi skall självfallet heller inte glömma Gräsöfallet och den fällande domen mot Manfredsson för att han skyddade sina djur och anmälde sig själv.
Två domstolsnivåer tyckte att han gjort rätt, men Högsta domstolen tyckte att han gjort fel.
Det här är två exempel på hederliga människor som trott att de följt lagen och anmäler det som hänt, men som sedan blir straffade.
Kommer nya paragraf 28 att hjälpa något?
Eller kommer den att lura fler till att tro att man gör rätt?
Kanske, kanske inte.
Den nya utredningen, inklusive ytterligare ändringar i paragraf 28, måste få ett slut på denna rovdjurslek.
Lagstiftningen måste utgå från folket och inte omvänt.
Rovdjur som kommer in mot bebyggelse skall få skjutas omedelbart. Detta måste bli ändring nummer ett. Det borde vara hur självklart som helst.
På samma sätt som vi i dag har avlysningsjakt på björn och lodjur måste vi få det på varg.
Redan nu i vinter skulle det ha getts tillfälle till avlysningsjakt på varg i de områden som har de tätaste stammarna.
Detta skulle ha gett oss värdefulla kunskaper om hur jakten skall bedrivas och inte minst om hur svår vargen verkligen är att jaga. Och det skulle på intet sätt ha hotat vargstammen. Eller vad säger forskarna?
De två ovanstående exemplen måste kunna brytas ut ur utredningen och tas som delbeslut. Annars är vi framme vid i bästa fall 2008 innan vi kan få några ändringar till stånd. Och det är inte acceptabelt.
Törs regeringen ta detta initiativ? Nu före valet? Försöket att ”bli av med” rovdjursfrågorna i valet genom att tillsätta utredningen kommer knappast att lyckas.

Onödig höjning av jaktkortsavgiften
Naturvårdsverket föreslår att jaktkortet höjs med 50 kronor. Inga stora pengar kanske och man hänvisar till att avgiften inte höjts sedan 1994.
Kapitalet i fonden har minskat från drygt 70 miljoner 2001 till cirka 59 miljoner 2005.
Det årliga underskottet beräknas till cirka fem miljoner i fortsättningen.
Fonden skulle alltså räcka i ytterligare tio-tolv år utan höjning. Även om man självfallet inte skall tömma fonden helt så verkar det något panikartat att föreslå en höjning redan nu.
Höjningen innebär ju att jägarna skall betala 14-15 miljoner ytterligare per år och fonden får ett årligt överskott med cirka tio miljoner.
Till vad skall dessa pengar användas? Jag bara frågar.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare