Höst med jaktpolitiska milstolpar
  • Granngården

Höst med jaktpolitiska milstolpar

LedarePublicerad: 2013-11-04 11:36

Hösten 2013 har ur jaktpolitisk synpunkt blivit intensiv och kan nog betecknas historisk. Förslaget om den nya Jaktmyndigheten är en milstolpe. Vi har efter alldeles för många år av bedrövelser och katastrofer inom rovdjurspolitiken fått en rovdjurs­proposition. Om propositionen omsätts till rejäl verkstad är det en klar riktningsförändring.

Rovdjurspropositionen andas insikt om verkligheten för dem som tvingas leva med och utsätts för rovdjurens verkningar och propositionen nyttjar handlingsutrymmet inom EU:s artbevarande politik för nationell beslutanderätt.

Här finns möjlighet för ansvariga politiker i Sveriges riksdag att fatta beslut och sätta tydliga krav på de myndigheter som ska verkställa besluten, så att de verkligen genomförs.

I så fall skall rovdjursstammarna förvaltas ner till de lägre intervallen för gynnsam bevarandestatus i propositionen, det vill säga 170 vargar, 1 100 björnar, 700 lo och 500 järvar.


Sänkt rovdjurstryck

Genomförs det har vi en klart förändrad situation och det totala rovdjurstrycket blir sänkt.

Men jag vill vara mycket tydlig med att Jägarnas Riksförbund (JRF) endast ser propositionen som ett delmål på vägen mot Nej till frilevande varg.

Vi kräver väldigt tydliga beslut som sedan blir genomförda snabbt.

De som idag utsätts för överstora rovdjursstammar har tappat tilltron till svenska samhällets demokratiska beslutsfattande. Så det gäller att riksdagen fattar tydliga beslut och att sedan regeringen avkräver snabbt verkställande hos ansvariga myndigheter.

Ett snabbt genomförande innebär att betydande vargjakt genomförs i vinter.

Det krävs även att lodjursjakt genomförs i alla län med lo och att björnavskjutningen kraftigt ökas samt att jakt på järv införs under 2014. 

Här får de regionala myndigheterna stort inflytande genom att besluten i rovdjursförvaltningen föreslås bli mer lokala.


Delegationer i fokus

Därmed kommer viltförvaltningsdelegationerna (VFD) i länen att få en än mer central och viktig roll att säkerställa att rovdjurspolitiken blir verkställd.

Nu ska nya ledamöter till VFD nomineras till 1 januari 2014.

Här behövs bra nomineringar från politiska partier och andra organisationer. Det behövs personer med god kännedom om jakt och viltvård, eftersom vi jägare bara har plats för en person i varje delegation, som uppgår till mellan 13 och 17 personer.

Jag vill uppmana alla att omgående lyfta frågan till partierna och de intresseorganisationer som får nominera ledamöter i varje län.


Nya Jaktmyndigheten

Ett annat politiskt förslag som nyligen kommit, och känns ”historiskt”, är att en statlig utredning föreslår att jakten ska få en egen myndighet.

Vi har i Jägarnas Riksförbund länge insett att en myndighet som har ”bevara och skydda” som huvuduppdrag, och myndighetskultur, inte är lämpad att vara ansvarig myndighet för vilt som ska förvaltas och brukas.

Därför har vi framfört att jakt och viltvård ska flyttas från Naturvårdsverket. Däremot säger JRF helt nej till att jägarna ska utsättas för ökade kostnader.


Forskarpengar okej

Men vi kan kortsiktigt tänka oss en omfördelning av viltvårdsfondens nuvarande resurser, genom att pengar som idag går till forskning får överföras till uppbyggnad av en ny jaktmyndighet.

Bedrövelsen inom älgförvaltningen fortsätter.

Mindre marker nekas fortsatt möjligheten att reglera skador.

En annan effekt är att licensområden blir fortsatt diskriminerade genom bland annat jakttidsbegränsningar.

Det enda som ökar är vad det nya förvaltningssystemet skulle reglera, nämligen administration, kostnader och skador.


Allmän älgjakt logiskt

För JRF känns förbundsstämmobeslutet att arbeta för allmän älgjakt än mer logiskt och välmotiverat.

Inom Jägarnas Riksförbund tas också historiska utvecklingssteg med fortsatt ökande medlemstal, modernisering av vår webbtidning, som nu även lanserar webb-TV. Jakt & Jägare, Sveriges bästa jakttidning och mest aktuella webbtidning, är nu än mer aktuell och utvecklande.

Alla tillönskas fortsatt ”skitjakt”.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB