Jägarna förtjänar att stöttas bättre
  • Sunne Jaktmässa

Jägarna förtjänar att stöttas bättre

LedarePublicerad: 2013-06-02 11:11

Frågan är vilken myndighet som ska ansvara för viltförvaltningen framöver. Tyvärr sköts inte det bäst hos Naturvårdsverket som har uppdrag att skydda och bevara. Jägarna förtjänar att stöttas av en myndighet som kan utveckla brukandet och förvaltningen av viltet, konstaterar JRF-basen Solveig Larsson.

En sjudande aktivitet med förnyelse av vilt­stammar och andra naturresurser pågår i försommaren.

Snön försvann i rekordfart och sommarvärme ger rask övergång till försommar.

Mina tankar på att decimera de förslagna bävrarna, som fäller övergrov asp in i fälten, har stannat vid tanke.

I stället gläds jag åt alla tecken på den kommande sommaren med överflöd av naturens gåvor. För oss som gillar jakt, fiske och att vistas i naturen nalkas högtidsstunder.

På många håll inom det politiska området sjuder det också, inte minst vad gäller varg, älg, vild­svin och hjort.


Vilken myndighet ska ansvara?
Jaktlagsutredningen har påbörjats och ska före älgjakten ha kokat fram förslag på vilken myndighet som ska ansvara för viltförvaltningen framöver.

Jägarnas Riksförbund (JRF) framför att vilt ska brukas och förvaltas genom allmän jakt, vilket tyvärr inte sköts bäst hos Naturvårdsverket som har uppdrag att skydda och bevara. Vi ser idag effekterna genom att vilt­stammarnas förändringar inte hålls på lokalt acceptabla nivåer så att både vilt och areella näringar kan samexistera.

Exempel på brister i dagens förvaltning är vildsvinens ohämmade tillväxt i vissa områden och att det inte utvecklas redskap att förvalta älgstammen i takt med tillväxten.


Förtjänar att stöttas
Jägarna förtjänar att stöttas av en myndighet som kan utveckla brukandet och förvaltningen av viltet.

När det gäller rovdjurs- och framför allt vargpolitiken saknas idag totalt politisk drivkraft.

Nu undviker politiker politiskt ansvar och försöker överföra begreppet gynnsam bevarandestatus (GYBS) till ett vetenskapligt begrepp, när det handlar om att sätta tal hur mycket mer varg som ska finnas utöver biologiskt nödvändigt. 


Ska göra en socio­ekonomisk analys
Vargkommittén försöker koka ihop en mycket efterlängtad socio­ekonomisk analys över rovdjurens kostnader och lämna råd till den utlovade rovdjurspropositionen i höst.

De som är påverkade av vargen har blivit än mer frustrerade och övergivna av ansvariga politiker, då skyddsjakter nu kan överklagas genom talerätt och därmed utsätter drabbade för ännu mer skador.

Tyvärr kan jag konstatera att få rätt i domstol är inte alltid ”rätt”.

Förvaltningsdomstolens dom angående skyddsjaktsbeslut för varg känns som en rutten del i den murkna vargpolitiken.


Grundbult i rättssamhället
En grundbult i ett rättssamhälle är att lagstiftning är logisk och kan respekteras.

Med den utveckling som nu sker blir boende och verksamma i vargrevir alltmer utanför de rättsliga regler som tar till vara deras rättmätiga intressen. 

Det är många gånger konstaterat, men tål att upprepas, att förbundsstyrelsens nej till frilevande varg är det logiska resultatet, när inte en förvaltning som accepteras lokalt kan åstadkommas.

Förbundet får snart mötas för stämma i fagra Skåne och fira att förbundet är 75 år.


Ett framgångsrikt år 
Vi kan göra det med att lägga ett på många sätt framgångsrikt år 2012 till handlingarna och glädjas åt att 2013 fortsätter utvecklas väl.

Förbundets tidskrift Jakt & Jägare är nu den näst största jakttidningen i landet.

Jag ser fram mot att våra stämmoombud tar kloka beslut som stärker förbundets och jägarnas ställning i det fortsatta arbetet med att påverka myndighetsbeslut med inriktning mot en enkel och obyråkratisk viltförvaltning, anpassad till lokala förhållanden.

Vi jägare gör vår jakt allt säkrare. Vi fortsätter det livsviktiga arbetet när vi övningsskjuter och röjer våra pass.

Välkommen med i arbetet som grundar höstens säkra jakter!

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster