Jaktfrågorna högt på den politiska agendan
  • Vildmarkshörnan

Jaktfrågorna högt på den politiska agendan

LedarePublicerad: 2006-05-05 14:14

Inom lite mer än en månad har miljödepartementet med ministern i spetsen samt socialdemokratiska partiets jakt- och viltgrupp med jordbruksministern i spetsen inbjudit till överläggningar om jaktfrågor.
I det första fallet handlade det om rovdjursfrågorna, kanske framför allt föranlett av Hans Jonssons avhopp som utredare.
I det senare fallet var det jakt- och viltfrågorna i ett bredare perspektiv. Även detta senare möte kom dock av naturliga skäl att handla mycket om rovdjursfrågorna. Inför mötet var det känt att regeringen hade hittat en ny utredare av rovdjurspolitiken.
Att två ministrar, flera riksdagsledamöter och sakkunniga inom så kort tid avsätter denna tid för våra frågor visar att vi nu har fått upp jaktfrågorna på den politiska agendan på ett bra sätt.

Namninsamlingar
Inom flera kommuner har det genomförts namninsamlingar för att pröva frågan om kommunala folkomröstningar om rovdjurspolitiken inom kommunerna. Dessa turer skall det bli mycket intressant att följa.
Att jakt- och viltfrågorna, med tyngdpunkt på rovdjursfrågorna, kommer att finnas med i årets valrörelse är det ingen tvekan om. Just nu tycks det som om regeringspartiet förbereder sig, bland annat med de ovan nämnda mötena. Detta är nog också en följd av samarbetspartiernas motsträvighet och ovilja att medverka till att vi skall få en rimligare rovdjurspolitik med acceptans av dem som mest berörs av rovdjurens tillväxt och utbredning.
Inom flera oppositionspartier, kanske alla, vet vi att det också pågår olika aktiviteter och förberedelser för att aktivt delta i dessa frågor inför valet i september.
I mitten av Jakt & Jägare nummer 5 kan Du ta del av vår nuvarande rovdjurspolicy och samtidigt svara på några frågor. Därmed kan vi få vägledning i vårt fortsatta arbete med dessa frågor. Med Dina och andras svar på frågorna kommer vi att se över vår policy.
Resultatet av detta arbete kommer att presenteras vid den rovdjursdebatt som kommer att hållas på fredag eftermiddag före vår stämma.
Sedan blir det självklart vår stämma som tar beslut om policyn skall ändras.

Bly- och älgutredningen
Även om debatten just nu väldigt mycket handlar om rovdjur får vi inte glömma bort att det samtidigt pågår två andra utredningar som på sikt kan komma att få mycket stora konsekvenser för vår jakt, nämligen blyutredningen och älgutredningen. Till detta skall läggas att fjälljaktsutredningen är ute på remiss. Allt detta innebär att det inte kommer att vara någon brist på arbete under resten av det här året och knappast under nästa heller.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster