Positiva signaler om skyddsjakt och bly
  • Sunne Jaktmässa

Positiva signaler om skyddsjakt och bly

LedarePublicerad: 2005-08-10 14:43

Förbättrade möjligheter till skyddsjakt och ett framskjutet förbud mot bly i ammunition tycks bli verklighet.

Ordspråket ”bättre sent än aldrig” kan väl vara lämpligt att använda.

När jag skriver detta, ett par dagar efter vår stämma, finns visserligen inga beslut. Men det har på senare tid ändå kommit signaler från olika håll som pekar i samma riktning.

Hur ett nytt regelverk för skyddsjakten kommer att se ut är i dagsläget inte känt. Men alla steg åt rätt håll måste välkomnas.

Efter förslag från styrelsen gav vår stämma klara besked. Rovdjur som finns i nära anslutning till bebyggelse är på fel ställe och skall omfattas av skyddsjaktsreglerna.

Om regeringen går oss till mötes på denna punkt är svårt att säga.

Men, som sagt, det är bara att jobba på.

Vår insikt och vårt kunnande kommer förhoppningsvis även här att ge resultat, förr eller senare.

Förutom en akut justering av skyddsjaktsreglerna tyckte stämman också att det är dags för en större översyn av hela rovdjurspolitiken. Politiska initiativ i den riktningen måste nu tas av riksdagen.

När det gäller blyets vara eller inte vara verkar det nu vara så att vårt krav på en riktig utredning om blyets eventuella farlighet tycks vara på väg. Som en naturlig följd av detta måste ikraftträdandet av blyförbuden skjutas framåt i tiden.

Naturvårdsverkets arbetsgrupp om åteljakten på björn har blivit försenad. Därmed har möjligheten till åteljakt under årets björnjakt säkert försvunnit.

Detta är beklagligt, både med tanke på den stora björnstammen och ur säkerhetssynpunkt.

Men som sagt, det är bara att jobba vidare även med denna fråga.

När det gäller stämman i övrigt genomfördes den i en positiv anda och i en behaglig miljö.

Bra organisation och service gav goda möjligheter till social samvaro, som är ett viktigt inslag för en organisation med vår folkrörelsekaraktär.

Ofta är det när människor möts under sådana här förhållanden som grunden läggs till nya utvecklingssteg.

Det mest kontroversiella beslutet var det om förbundets namn. Här vann namngruppens förslag. Därför återkommer frågan för ytterligare ett beslut på nästa årsstämma. I avvaktan på detta torde motståndarna slipa sina argument för att stoppa namnändringen.

Så här några dagar efter stämman känns det verkligen som att vi i Jägarnas Riksförbund har en mycket viktig uppgift för jägarkåren.

Vi går i täten och törs ligga steget före för att åstadkomma nödvändiga förändringar.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma