Rekordsommar på flera olika sätt
  • Granngården

Rekordsommar på flera olika sätt

LedarePublicerad: 2014-09-01 09:54

Katastrofbranden utanför Sala visar hur jägare och markägare kan drabbas av enorma förändringar. Även höstens riksdagsval kan ge konsekvenser för jägarna, när bland annat en ny Jaktlag ska bestämmas efter valet. Redan det lagda förslaget om tillstånd för åtelkameror går i fel riktning, tycker JRF-basen Solveig Larsson.

En rekordvarm sommar övergår nu till högtidsstunder för alla som gillar jakt. Solen har värmt vårt avlånga land till glädje för semesterfirare.
Men på många håll har det blivit väl torrt i markerna. Den enorma skogsbranden i Västmanland, som är en tragedi för alla som bor och verkar i det brandhärjade området, pekar på hur fort en sommaridyll kan övergå till ofattbar situation där vi människor är små inför naturens krafter.

Viltet flydde
Vilda djur har flytt från brand­området. Det dröjer innan gräs och löv blir till ett smörgåsbord för viltet igen.
För de jägare som sett fram mot att uppleva naturen, sin skog och traditionell jakt i dessa områden, medför denna höst en mycket tung tid. Växter och vilt kommer åter. Men det blir inte som det var.
Förändring är egentligen det som kännetecknar vårt land. Under årtusenden har klimatförändringar, istider, nya vattenflöden och människors brukande format om markytan.

Stora värden upp i rök
Men branden medför en enorm förändring för de berörda människorna.
Stora känslomässiga och materiella värden har bokstavligt gått upp i rök.
För oss som inte är drabbade är det en påminnelse om hur snabbt allt kan förändras genom naturkrafter, eller människors agerande, och vi ska glädjas åt allt bra och fint som vi har.
Snart är det dags att åter gå till riksdagsval.

I de folkvaldas händer
Många viktiga frågor ligger i de folkvaldas händer att fatta beslut om, däribland även för jakt och äganderätt. Den kommande riksdagen och regeringen kommer att få stort inflytande över den svenska jaktens framtid.
Bland annat ska den pågående Jaktlagsutredningen lämna förslag på ny jaktlag årsskiftet 2015/16, vilken hamnar på den nya riksdagens bord för beslut.
Det är grundläggande frågor som påverkar hur vi får jaga i många år framöver.

En avgörande fråga
Våra snabbt växande och rekordstora rovdjursstammar är en annan avgörande fråga för oss jägare.
En acceptabel rovdjursförvaltning måste förverkligas, något som inte hittills politiken klarat att verkställa.
I detta nummer kan du läsa om partiernas uppfattning i flera centrala jaktfrågor, där det är tydligt att partierna har olika inställning till jakt.
Om det i andra frågor är svårt att skilja partierna åt, kan detta ge ledning till hur du beslutar att rösta.
I början av juli presenterades jaktlagsutredningens andra delbetänkande.

Åtelkameror och utfodring
Det handlar om kameraövervakning, utfodring och arrendatorers jakträtt.
Utredaren har ambitionen att lägga bra förslag, men orkar inte fram med dem. Därför har jag lämnat ett särskilt yttrande med andra förslag när det gäller kameraövervakning och utfodring av vilt.
Jag anser att markägare och jakträttshavare ska kunna kameraövervaka vilt utan att ansöka om tillstånd. 
Utredaren föreslår att för vild­svin ska det räcka med en anmälan att kamera sätts upp, medan för övrigt vilt ska fortsatt ansökan om tillstånd göras eftersom den personliga integriteten kan inskränkas i naturen med övervakningskamera.

Sprungit förbi lagstiftningen
Min uppfattning är att verkligheten sprungit förbi lagstiftning. Flera tiotusentals kameror anges vara uppsatta, medan endast fyra godkända tillstånd finns.
När det gäller utfodring av vilt delar jag utredarens syn att ingen stödjande utfodring av frilevande vilt ska eller behöver ske under vegetationsperioden och att utsättning av saltsten inte är att ses som utfodring samt att utfodring inte ska förväxlas med åtling.
Resten av året anser jag att stödjande utfodring enbart kan ske efter samverkan och att tillstånd lämnats av berörda mark­ägare. I annat fall ska det inte vara tillåtet.

Hanteras bäst lokalt
Detta är en fråga som hanteras bäst lokalt, där kunskapen finns om viltstammar och markerna. 
Utredningen föreslår istället att länsstyrelsen i vissa fall ska kunna förbjuda utfodring av vilt i länet och döma ut vite vid brott.
Länsstyrelsen har inte den lokala kännedomen och bör prioritera sina begränsade resurser till andra samhällsnyttiga uppgifter.

Rekordsommar för JRF-värvningen
Det är glädjande att konstatera att Noliamässan i Piteå även i år slog rekord med 715 nya medlemmar i Jägarnas Riksförbund (JRF). Det blev en värvarsuccé för JRF.
Tillsammans med övriga mässor runt om i landet är resultatet hittills över 1 000 nya medlemmar och Jakt & Jägare-prenumeranter, som jag hälsar välkomna till Sveriges bästa jaktlag.
Ett stort tack till alla medlemmar, förtroendevalda och tjänstemän.
Det har gjorts ett förtjänstfullt och stort ideellt arbete med att sprida förbundets budskap och värvar nya medlemmar runt om i landet.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB