Sveket mot landsbygden i vargpolitiken
  • Granngården

Sveket mot landsbygden i vargpolitiken

LedarePublicerad: 2011-10-07 12:50

Nu vet vi att Sverige inte vågade stå upp för vargpolitiken när EU-kommissionen ifrågasatte den.
Sveket mot alla boende och berörda i områden som har, eller riskerar att få, problem med varg är stort.

Just nu finns bara administrativt krånglig skydds­jakt att luta sig mot, som tar tid och är svårt att få.
Försvarar du din egendom, och avlivar varg som angriper din hund eller andra djur, blir du utsatt för utredning som om du gjort grovt jaktbrott. Detta innebär i normalfallet att du får vapen beslagtagna, trots att du har stöd i lagen för att skydda dina djur.
För mig som landsbygdsbo, och har haft boskap nästan hela livet, är det lätt att förstå den utsatthet och oro som allt för många i dag känner.
Därtill kommer krav på att själv bekosta betydande delar av förebyggande åtgärder, vilket är ekonomiskt omöjligt för de flesta med dagens ekonomiska förutsättningar.

Djurhållning hotas
För fäbodbruket, där djur går fritt på skogen och skapar livs­miljö för många hotade arter, leder den globalt ohotade vargen till att utrota både unik djurhållning och hotade arter i svensk skogsbygds fauna och flora.
Det saknas rim och reson i varg­politiken. Det är bra att regeringen kräver att EU: s regelverk ses över och ändras. Men att ändra kommer att ta mycket lång tid och läget är akut just nu!
Den kortsiktiga insatsen med utvecklad skyddsjakt måste komma på plats mycket snabbt och även här krävs betydande förändringar.
Jägarnas Riksförbund deltar i ett antal arbetsgrupper och svarar på flera remisser från myndigheter, där vi lyfter fram våra förslag i frågorna.
Vår syn att en hållbar rovdjurs­politik måste accepteras av de lokalt berörda är idag accepterad. Men för att komma dit inom överskådlig tid behöver alla krafter samverka.

Jägare i enad front
Utifrån det känns det positivt att jägarorganisationerna i Sverige nu verkar ha enad front i frågan. Det vill säga att vår hållning inom Jägarnas Riksförbund, som drivits under lång tid, nu även delas och drivs av andra.
När det gäller den nya älgförvaltningen är fortfarande grundläggande föreskrifter okända. De kan inte bli klara förrän sent i höst.

Uppskov för ny älgjakt
Från remissvar är det klart att många kritiska synpunkter finns. JRF har gått in till regeringen och begärt uppskov med ikraftträdande i minst ett år. Motivet är att det ska finnas brett accepterade regler framme samt mer faktaunderlag för att kunna uppfylla målen med den av riksdagen beslutade nya älgförvaltningen.
Vissa organisationer vill även ha höjda kostnader. Det är både förvånande och upprörande att en jägarorganisation vill driva igenom höjda avgifter för att bedriva älgjakt, istället för att anpassa införandetider och regelverk så att vi kan hålla nere kostnader.

Alla älgjägare berörs
Alla som jagar älg blir berörda av den nya älgförvaltningen. Det blir fällavgifter på både kalv och vuxen. Älgförvaltningsområden inrättas och jakt genomförs i licensområde, älgskötselområde, och kalvjakt i max fem dagar.
Jag uppmanar alla att efterfråga information och resonera i jaktlaget om hur ni vill genomföra älgjakt kommande år.
Nu är det snart dags för hela Sverige att jaga älg, även i områden där rovdjur i större eller mindre omfattning omöjliggör älgjakt och framför allt jakt med löshund. I norr sammanföll starten på älgjakten i september med efterdyningar av ett tropiskt oväder, som svängde in. Många kreativa anpassningar har skett på grund av blåst och hällande regn denna jakt.

Björnjakt snabbt slut
Björnjakten har avslutats rekord­tidigt och pekar på både mer björn och att vi fått fler jägare som specialiserat sig på björnjakten. Det känns bra att vi har skickliga björnjägare att tillgå. Med mycket björn, och begränsat med mat i vissa områden, kommer vi att behöva kunniga björnjägare för att hantera oönskade situationer.
Uppenbart är även att björn slår många älgkalvar. Det pekar på behov av att anpassa älgjakten till detta.
Under älgjakten är vi många ute i skog och mark. Vi har möjlighet att samtidigt bedriva predatorjakt på bland annat räv, grävling och mårdhund, vilket ger goda vilt­vårdande insatser. Med tillönskan om en fin oktoberjakt!

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB