Utfodring och åtelkameror i fokus
  • Sunne Jaktmässa

Utfodring och åtelkameror i fokus

LedarePublicerad: 2014-07-04 09:22

När det gäller utfodring av vildsvin och reglerna för åtelkameror är Jägarnas Riksförbund (JRF) inte överens med Jaktlags­utredningen, som presenteras den 7 juli. Det konstaterar JRF-basen Solveig Larsson om utredningen där hon medverkat som expert och JRF-representant.

Nu har vi genomfört årets riksförbundsstämma. Stämman besökte i år Norrbotten och Storforsen vid Piteälven i Älvsbyns kommun. Ombud fick promenera nära den största oreglerade forsen i Europa och höra av våra kunniga värdar om hur skogsbruk samt jakt bedrivits i dessa trakter.

Storforsen var mycket imponerade med högvatten och i vårt nordiska försommarljus dygnet runt, veckan före midsommar. Det är ett natursceneri med vattenkraft som är svårt att beskriva – det måste upplevas!

Den fem kilometer långa forsen med 82 meter i fallhöjd både syntes och hördes från stämmolokalen och gav sin inramning.


Hövdingen som gäst

Stämman gästades både av landshövdingen och kommunalrådet. Dess­utom blev det en uppskattad juridisk gästföreläsning, där det informerades om överklaganden inom rovdjurspolitiken, främst med koppling till rennäringen. 

Stämmans ombud verkade också nöjda med styrelsens arbete under året som gått.

Ombuden ställde sig med bara vissa smärre ändringar bakom styrelsens förslag till svar på de närmare 40 motioner som var uppe till behandling.

Förbundets 75:e verksamhetsår lade stämman till handlingarna och stämmans ordförande, förre förbundsordföranden Conny Sandström, kunde konstatera att förbundets utveckling de senaste 14 åren är en framgångssaga i svensk föreningsvärld.


JRF har fördubblats

Jägarnas Riksförbund (JRF) har mer än fördubblat antalet medlemmar och har sund ekonomi i verksamheten.

Engagerade medlemmar är grunden till denna framgång som gör att förbundet väcker nya frågor. JRF lyfter fram dessa frågor och ligger därmed i ”framkant” i spörsmål som berör jägare, som också ofta är markägare.

Det gör att vi även vågar vara obekväma och utmana i debatten. Dit hör förra årets stämmobeslut, som vi ständigt arbetar med och som är väl känt, nämligen nej till frilevande varg.

Utifrån hur förra årets beslutade nya rovdjurspolitik misshandlats av bevarandesidan och blivit till tragisk överklagande- och inhiberingscirkus blir vårt ställningstagande alltmer rätt.

Respekten för dem som utsätts för vargens effekter i sin vardag saknas av betraktarna från åskådarplats. Det var mycket naiva beslut som gav överklaganderätt till miljöorganisationer.

Nu bör politiska beslutsfattare ta tag i frågan och ändra detta demokratiska feltänk.

Det är inte rätt att ett särintresse getts rätt att överklaga och stoppa ärenden som myndigheter fattar med hjälp av demokratiskt beslutade lagar och utsätta människor på landsbygden för mycket försämrad livskvalitet, förstörd verksamhet och förslösade skattemedel.


EU-avtal om rovdjuren

Inom EU har nyligen ett nytt politiskt rovdjursexperiment fötts, genom att EU-kommissionen och vissa intresseorganisationer på EU-nivå (där JRF inte ingår) blivit överens om att arbeta med samexistens mellan människa och de stora rovdjuren.

Än finns inga resultat av arbetet, men hittills har inte ord på papper förbättrat situationen för de människor som lever och verkar i områden där varg slagit sig ner. EU-kommissionen har med sitt sätt att lägga sig i vargpolitiken i Sverige istället orsakat ofred!

Rovdjurspolitiken behöver istället omgående återföras till att vara helt nationella beslut.

Jaktlagsutredningen lämnade i höstas sitt första delbetänkande, där utredaren kom fram till att en egen viltmyndighet ska införas. Än har inte regeringen tagit ställning i frågan. Men förbundet hoppas att vi snart får en viltmyndighet som kan arbeta med förvaltning och bruk av vilt, istället för att, som idag, vara en avart hos en myndighet med bevara och skydda som ledord.

Nästa delbetänkande överlämnas i början av juli och handlar om utfodring av vilt, arrendatorers rätt till att skydda sig från skada samt viltövervakningskameror.

Som en expert i utredningen ingår jag som representant från vårt förbund.

Utredarens grundinställning i hur frågorna bör lösas delar jag i stor utsträckning.


Lösningar saknas

Däremot har utredaren inte kunnat lämna förslag på lösningar som motsvarar detta.

Därför har jag skrivit mig skiljaktig och lämnat andra förslag på lösning av regler kring utfodring och vilt­övervakningskameror.

Hur det ser ut kan läsas i Jakt & Jägares webbupplaga när det blir offentligt den 7 juli.

Det kan vara en läsning som piggar upp i hängmattan!

En riktigt trevlig sommar till­önskas alla! Hoppas ni får tid att koppla av med träningsskytte – det är väl investerad tid inför kommande jakt i höst.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster