Lovänner förlorade om skyddsjakt
  • Pinewood

Lovänner förlorade om skyddsjakt

LodjurPublicerad: 2017-04-18 13:00

Förvaltningsrätten i Luleå ger länsstyrelsen i Jämtland rätt när det gäller beslutet om skyddsjakt på tre lodjur inom Ruvhten Sijte i Jämtlands län.

Nätverket Lo & Varg, med säte hos en privatperson i Huskvarna, överklagade beslutet och yrkade att beslutet skulle ka upphävas.
Nätverket har även yrkat att beslutet tills vidare inte ska gälla (inhibition). Nätverket hävdade bland annat att länsstyrelsen har tillåtit en avskjutning av lodjur genom både licensjakt och skyddsjakt ”som vida överstiger vad länet kan klara av”.

”Anmärkningsvärt dåligt vetskap” 
”Bara på årets första månader dödades 29 lodjur vid licensjakt inklusive två överskjutningar. Nu pågår dessutom skyddsjakt på sex lodjur utöver detta. Länsstyrelsen har anmärkningsvärt dåligt vetskap om vart lodjuren befinner sig i länet eftersom de nu beviljar en skyddsjakt efter en nyligen avslutad licensjakt.”
”Annan lämplig lösning borde finnas i form av att störa lodjuren på deras viloplatser dagtid”, argumenterade lovännerna i södra Sverige om fredandet av rovdjuren som skadar renskötseln i Jämtland.
Men det tog inte skruv. Så här skriver Förvaltningsrätten i domen:

”Samtliga kriterier för skyddsjakt är uppfyllda”
”Förvaltningsrätten finner sammanfattningsvis att länsstyrelsen hade grund för sitt beslut om skyddsjakt på lodjur eftersom samtliga kriterier för skyddsjakt är uppfyllda.”
”Den avvägning mellan de i ärendet motstående intressena av att förhindra allvarlig skada och att skydda lodjur som ska göras när det är frågan om ett undantag från det strikta skyddssystemet får anses vara proportionerligt. Överklagandet ska därför avslås”, avrundar Förvaltningsrätten i Luleå.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB