" /> ”Kostnaden för vargrevir ska inte ersättas”
  • Granngården

”Kostnaden för vargrevir ska inte ersättas”

NotiserPublicerad: 2011-10-12 11:33

Länsstyrelsen i Västra Götaland delar Naturvårdsverkets uppfattning att skogsägare som drabbas av vargetablering inte ska få någon kompensation.

Beträffande sjunkande jaktarrenden skriver länsstyrelsen att ”…predation på vilt…" inte är att anse som skada på egendom, och därför inte kan ersättas.

Det framgår av det remissvar som länsstyrelsen i Västra Götaland lämnat till Naturvårdsverket om kompensationsåtgärder vid utsättning av varg.
I sitt yttrande skriver länsstyrelsen att det är viktigt att kostnaderna för rovdjursavvisande stängsel helt täcks av bidrag.
Länsstyrelse vill också ha mer pengar för att behålla kompetent personal då det ”…är krävande att skapa en situation där en stark rovdjursstam kan leva utan allvarliga konflikter med övriga samhället.”

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB