11 000 jägare anmälda för lojakt
  • Jämtland Game Fair

11 000 jägare anmälda för lojakt

NotiserPublicerad: 2006-03-01 10:04

Den första mars började lojakten. Till premiärdagen hade närmare 11 000 jägare registrerat sig för lojakt hos Naturvårdsverkets jaktregister.
Enligt handläggare på registret är det många som anmält sig i början i veckan och idag, då det är lojaktspremiär.
Det går att anmäla sig under hela mars på Naturvårdsverkets webbplats eller på telefon 0771/18 34 11. Men det är stor möjlighet att tilldelningen i respektive län är klar långt före jaktstoppet sista mars. Utanför renskötselområdet är det 24 lodjur som får skjutas.
Lojägare måste, förutom registreringen, ha nyttjanderätt till jakt i området.
Vid varje jakttillfälle ska det även finnas en ansvarig jaktledare.
Kom ihåg att kontrollera avskjutningen med berört polisdistrikt. Polisen informerar länsstyrelsen om hur många som fällts. Länsstyrelsen beslutar att avlysa jakten när kvoten är fylld inom berörd del av länet. I Dalarnas och Västernorrlands län finns separata kvoter för skyddsjakt inom renskötselområdet och jakt utanför renskötselområdet.
Fällt eller påskjutet lodjur måste anmälas till polisen inom tre timmar.
Ring 118 118 och fråga efter respektive länsstyrelses telefonnummer. Via länsstyrelsens växeln ska du kunna få besked om hur de ordnat med automatisk telefonsvarare, eller mobilnummer, för information om lojakten är avlyst eller inte.
I Västmanland är numret till röstbrevlådan 0587-121 14.
Enligt Göte Hamplin på länsstyrelsen är det just nu varannat telefonsamtal till länsstyrlsen som handlar om lojakten.
Både samtalen om ett misstänkt fall med galna ko-sjukan utanför Västerås och oroliga frågor om fågelinfluensan ligger helt i skuggan av alla som vill prata lojakt.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma