230 gråsälar får skjutas i år
  • SVA

230 gråsälar får skjutas i år

NotiserPublicerad: 2011-04-18 14:01

I år får 230 gråsälar fällas genom skyddsjakt. Det har Naturvårdsverket beslutat. Förra året var tilldelningen 245 gråsälar, men endast 92 fälldes.

I början av maj ska Naturvårdsverket också ge beslut om skyddsjakt på knubbsäl på västkusten.
Skyddsakten tillåts för att fiskare ska slippa få sina fiskeredskap söndertrasade och få den fångade fisken uppäten av sälarna.

Skyddsjakten tillåts från den 16 april och i tio län. Man får jaga till årsskiftet eller tills dess att tilldelningen är avskjuten. Hälften av tilldelningen får fällas före den 1 juli.

De säljägare som rapporterar in till Naturhistoriska riksmuseet får 1 000 kronor per säl.
Jakt på knubbsäl kommer inte att tillåtas i östra Blekinge, utan bara från väster om Torhamns udde och vid Utklippan. Det beror på att Naturvårdsverket anser att man bör värna om den lilla knubbsälsstammen som finns i Östersjön.

Tillstånd för jakt från båt
Förra året fick tre yrkesfiskare i västra Blekinge tillstånd att jaga nio gråsälär från båt. Detta för att de lägger ut sina garn till havs. De sälar som orsakar skador går inte att fälla från land. Yrkesfiskarna var dock tvungna att genomgå den särskilda utbildningen i säljakt. Om de inte själva jagade kunde de anlita jägare.
Förra året fälldes totalt 92 gråsälar av den totala tilldelningen på 245 djur. När det gäller knubbsäl sköts 48 av 90.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare