www.algdata.se.

Rapporteringsfunktioner via andra system som exempelvis Viltdata, Mooscare eller Finnskogen till älgdata ska snart vara färdiga.

" /> Älgportalen är klar
  • Granngården

Älgportalen är klar

NotiserPublicerad: 2012-09-11 11:22

Länsstyrelsernas gemensamma rapporteringssystem Älgportalen är nu igång. Skjutna älgar kan fortsättningsvis rapporteras via det nya systemet www.algdata.se.

Rapporteringsfunktioner via andra system som exempelvis Viltdata, Mooscare eller Finnskogen till älgdata ska snart vara färdiga.

Det skriver Henrick Blank, ordförande i styrgruppen som arbetat med att ta fram det nya rapporteringssystemet, i ett pressmeddelande.

Jakt & Jägare berättade nyligen att det nya rapporteringssystemet inte var färdigt när älgjakten startade i de nordligaste länen den 3 september.

I jaktförordningens senaste skrivning står det att älgar ska vara rapporterade till länsstyrelsen inom två veckor efter att de fällts.

Därför har teamet som arbetade med att ta fram Älgportalen arbetet febrilt den senaste tiden.

Enligt de nya reglerna är den som företräder ett licens- eller älgskötselområden skyldig att rapportera ett fällt djur inom två veckor till Älgportalen.

För att kunna göra anmälan krävs inloggningsuppgifter som länsstyrelsen distribuerar.

De nya registreringsnumren består av nio siffror istället för som tidigare sju. Anledningen är att en länskod har lagt till.

När jakten är slut ska företrädare för jaktområdet gå in på www.algdata.se och bekräfta jaktresultatet och anmäla att jakten är avslutad.

 

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB