Ansökan om åteljaktförsök inlämnad
  • SVA

Ansökan om åteljaktförsök inlämnad

NotiserPublicerad: 2011-06-22 13:50

Ansökan om åteljakt på försök efter björn i Dalarna har äntligen lämnats in till Naturvårdsverket.

Efter avslöjandet om att ingen ansökan om att få jaga björn vid åtel gjorts hos Naturvårdsverket ringde JRF-basen Malte Sandström i Dalarna till landshövdingen och påtalade hur ärendet behandlats.

– Nu när jag pratade med Maria Norrfalk lovade hon att brevet med ansökan gått iväg till Naturvårdsverket, berättar Malte Sandström.

Påtalade missnöje
Under samtalet påtalade Malte Sandström jägarnas stora missnöje med hur saken har behandlats sedan viltförvaltningsdelegationen hade sitt möte den 20 maj, där det bestämdes att en ansökan om åteljakt skulle begäras på försök.
– Att ansvariga tjänstemän behandlar ett ärende på det här sättet är inte godtagbart, förklarade jag för henne, säger Malte Sandström.

Kände inte till behov av tillstånd
Jakt & Jägare har talat med landshövding Maria Norrfalk, som säger att man inte kände till att man behöver ha ett tillstånd för åteljakt på försök.
– Vi fick en förfrågan från Naturvårdsverket om vi ville vara med på åtelförsöket på björn. Det godkände viltförvaltningsdelegationen den 20 maj. Men sedan hade vi ingen vetskap om att det behövdes ett tillstånd av Naturvårdsverket för det här, säger Maria Norrfalk.
Ansvarig för försöket är Henrik Thurfjell på länsstyrelsen.
Maria Norrfalk uppger att hon talat med Henrik Thurfjell och att allt är löst. En ansökan är insänd till Naturvårdsverket.
– Sedan ska jag fråga Stig-Åke Svenson när jag får tag på honom om varför allt blev som det blev, avslutar landshövdingen Maria Norrfalk.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • AnnonsJakt & Jägare