Antal rovdjur ska beslutas
  • Granngården

Antal rovdjur ska beslutas

NotiserPublicerad: 2014-03-21 12:38

Nu inleds arbetet med att fastställa vilka miniminivåer av björn, varg, järv och lodjur människor i de olika länen ska tvingas leva med. Miniminivåerna är en förutsättning för att länsstyrelserna ska kunna besluta om licensjakt, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.
Länsstyrelserna ska komma in med förslag till Naturvårdsverket senast 22 september. I oktober fastställer verket vilka nivåerna blir.

Koncentrationen ska minskas
Det är det så kallade referensvärdet för de olika arterna som avgör hur många det minst måste finnas.
"Enligt beslut i riksdagen har de stora rovdjuren nu gynnsam bevarandestatus. Riksdagen har också beslutat att koncentrationen av rovdjur ska minskas och det är önskvärt att rovdjurensspridning ökar för att avlasta områden med hög koncentration. Naturvårdsverket lämnar i begäran till länen ett förslag till fördelning av föryngringar i landet", skriver Naturvårdsverket i sitt pressmeddelande

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB