Arbetslösa ska spåra uttrar
  • Granngården

Arbetslösa ska spåra uttrar

NotiserPublicerad: 2014-02-23 09:24

16 arbetslösa sätts in för att spåra uttrar, berättar länsstyrelsen i Västra Götaland i sin publikation Rovdjur. Projektet är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Skogsstyrelsen och har fått namnet SAFT.
”Tanken med projektet är att deltagarna genom meningsfull sysselsättning ska få ökad kompetens och därmed komma närmare arbetsmarknaden. Dessutom få en ökad samhällsnytta, genom att insatser inom skog och natur (som det normalt inte finns resurser till) blir gjorda. Länsstyrelsen kommer att utbilda 16 deltagare om hur man spårar utter”, skriver länsstyrelsen.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsGranngården
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB