Arrendeförslag för renbete löser gammal konflikt?
  • Sunne Jaktmässa

Arrendeförslag för renbete löser gammal konflikt?

NotiserPublicerad: 2005-11-29 15:46

Idag presenterar Skogsstyrelsen på uppdrag av regeringen ett förslag på arrendeavgift för renbete på privat mark i Härjedalen.
Förslaget är att samebyar som behöver vinterbete hos privata markägare betalar en till tre kronor per hektar och år.
Avgiften har beräknats med hjälp av samebyarnas förväntade årliga avkastning från renköttet.
2004 fastställde Högsta domstolen att några samebyar inte har rätt att låta sina renar vinterbeta på fastigheter i Härjedalen utan avtal med markägarna. Detta har lett till konflikter och varken markägare eller renskötare har varit nöjda.
Då fick Skogsstyrelsen i uppdrag av regeringen att försöka komma fram till en skälig arrendeavgift.
Förslaget finns att läsa på:
www.svo.se/press

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsUtomhusliv.se
  • AnnonsStaffans vapen
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsBosjökloster