Astron kan bli laglig
  • Elmia Game Fair

Astron kan bli laglig

NotiserPublicerad: 2008-05-23 10:36

Astro-GPS:en säljs redan till svenska jakthundsägare som använder den för att se hundens position trots att det är olagligt att använda utrustningen. Astron är på väg att bli laglig att använda i Sverige.

I dagsläget är radiobaserade GPS:er, som exempelvis Garmin Astro, inte tillåtna att använda. Skälet är att de sänder på frekvenser som krockar med annan radiotrafik.
Trots detta ökar användandet av GPS:erna i Sverige.
Nu försöker Post- och telestyrelsen, PTS, lösa problemet, så att användandet kan bli lagligt. Under våren har de tagit fram ett förslag om att upplåta frekvenser till hund-GPS:en.

Snart godkänd i Norge
I Norge är ett godkännande på väg, där frekvenser på 155 MHz-bandet kan komma att upplåtas för GPS:erna.
Ett problem är dock att även jaktradioapparater sänder på dessa frekvenser. Används både 155-radio och hund-GPS samtidigt kan det uppstå problem.
PTS föreslår att GPS:erna ska använda ett frekvensband på 169 MHz. Nu vill myndigheten ha in synpunkter från berörda organisationer och leverantörer.

Kan vara klart i höst
De svar som kommer in ska sedan värderas och användas i ett slutgiltigt förslag för upplåtelse av radiofrekvenser för hund-GPS:er. Dessa kanaler kommer då inte att behöva tillstånd.
Om allt går enligt planerna kan frekvenserna finnas tillgängliga redan till hösten.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv så här

  • Annons Ardbeg Embassy
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsGyttorp Norma