Avråder från hundjakt i Örebro
  • Granngården

Avråder från hundjakt i Örebro

NotiserPublicerad: 2013-01-23 14:38

Länsstyrelsen i Örebro län avråder jägare att använda lös hund just nu. Anledningen är de rådande väderleksförhållandena som på vissa håll orsakar onödigt lidande vör viltet.
Det är mycket skare nu som klövvilt trampar igenom och då inte kommer undan jakthundar som springer uppepå skaren.
Enligt jaktlagens paragraf 27 ska jakt bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande. Länsstyrelsen kan fatta ett beslut om att förbjuda löshundsjakt vid jakt efter älg, hjort, rådjur, mufflonfår och vildsvin. Däremot hoppas de att jägare själva gör en ansvarsfull bedömning om hur lämpligt det är att jaga med hund, så just nu är det inte aktuellt med ett förbud. Detta kan dock ändras om det anses behövas.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB