Avråder från jakt med hund
  • Elmia Game Fair

Avråder från jakt med hund

NotiserPublicerad: 2010-12-10 09:43

Länsstyrelsen i Östergötland avråder jägare från att använda hundar när det är vinterväder med mycket snö och skare eller sträng kyla, framför allt vid jakt på rådjur, hjort eller vildsvin. Djuren riskerar att utsättas för onödigt lidande.

När det är snö, kallt och skare har djuren svårt att ta sig fram. Särskilt för rådjur, hjort och vildsvin. Att jaga med hund som kan springa ovanpå skaren kan göra att djuren lider och utsätts för påfrestningar. Därför är det olämpligt att jaga med drivande hund under sådana förhållanden. 


Jägare avgör själva
Varje enskild jägare får själv bedöma om man ska använda drivande hund eller inte.
– Länsstyrelsen bedömer att något beslut om ”hundförbud” i nuläget inte är nödvändigt, men detta kan komma att omvärderas beroende på vädret, säger Thomas Modin på länsstyrelsen i Östergötland i ett pressmeddelande.

Enligt jaktlagen (1987:259) ska jakt bedrivas så att viltet inte utsätts för onödigt lidande (27 §). Dessutom ska jakt eller jaktträning med hund bedrivas på ett sådant sätt att viltet med hänsyn till hundens egenskaper eller snö-, is- och temperaturförhållanden inte utsätts för onödiga påfrestningar (18 § jaktförordningen (1987:905).SKRIV EN INSÄNDARE!

Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv så här

  • Annons Ardbeg Embassy
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsGyttorp Norma