Avslag för skyddsjakt på fem lodjur
  • Granngården

Avslag för skyddsjakt på fem lodjur

NotiserPublicerad: 2014-02-21 14:04

Den 6 februari skickade Ängeså sameby i Norrbotten en ansökan om skyddsjakt på fem lodjur till Naturvårdsverket. De har förlorat många renkalvar på grund av närvaron av rovdjur och inga kalvar har kunnat säljas till slakt.
Samebyn uppger i ansökan att det bland annat finns två stora varghannar och honor med ungar i området och att det även finns för många lodjur.
I ett yttrande säger länsstyrelsen i Norrbotten att de inte har dokumenterat några skador orsakade av lodjur bland samebyns renar. Enligt inventeringsresultaten från 2013 fanns fyra lodjursföryngringar. Eftersom inga allvarliga skador har konstaterats avstyrker länsstyrelsen från skyddsjakt på lodjuren.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB