Avstyrker vargjakt i Kronoberg
  • Elmia Game Fair

Avstyrker vargjakt i Kronoberg

NotiserPublicerad: 2011-09-14 15:48

En ansökan om skyddsjakt på varg har kommit in från privatpersoner i Haghult i Kronobergs län. Länsstyrelsen rekommenderar Naturvårdsverket att avslå ansökan, eftersom de anser att det finns andra lämpliga lösningar.

För att få tillstånd till skyddsjakt på varg krävs det att det inte finns någon annan lämplig lösning samt att skyddsjakten inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.


Tycker man ska stängsla först
I detta fall bedömer länsstyrelsen att det finns andra lämpliga lösningar än skyddsjakt. De tycker att man bör sätta upp rovdjursavvisande stängsel runt fållorna i Haghult.
Däremot bör man lyfta frågan igen om det sker ytterligare angrepp på får i Haghult efter att stängsel satts upp, bedömer länsstyrelsen. Detta gäller även om den skyldiga vargen gör två angrepp till på tamdjur inom länet innan året är slut.

SKRIV EN INSÄNDARE!

Du är välkommen att debattera via insändare till vår webbplats på .

Skriv så här

  • Annons Ardbeg Embassy
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsVästgårds Game Fair
  • AnnonsGyttorp Norma