Björnjaktsområden slopas
  • Allmogejakt

Björnjaktsområden slopas

NotiserPublicerad: 2013-04-11 14:52

Viltförvaltningsdelegationen i Gävleborgs län slopar områdesindelningen av länet under björnjakten.

I tisdags hade viltförvaltningsdelegationen i Gävleborgs län årets andra möte. Det beslutades bland annat att de endast peka ut ett vargrevir som lämpligt för valputsättning, istället för två. Reviret är det så kallade Kukumäki i Hälsingland, där Naturvårdsverket har märkt en tik.
De beslutades även att ta bort områdesindelningen vid årets björnjakt, eftersom de flesta björnar ändå fälls i de områden där stammen är tätast. Möjligheten att fälla så kallade problembjörnar ökar även i andra delar av länet om man inte delar in det, anser delegationen.

Förslag kring älgjakten
När det gäller älgjakt föreslår viltförvaltningsdelegationen att behålla fällavgifterna. Delegationen föreslår även att jakttiderna ska vara 2-25 september och 12 oktober-28 februari i de delar av länet där det är tillåtet med septemberjakt. I övriga delar är  det 14 oktober-28 februari.
Dessutom föreslås att älgkalv får jagas under fem dagar på oregistrerad mark inom länets älgförvaltningsområden.
Beslut kring jakttider och fällavgifter fattas av länsstyrelsen i maj.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB