Bokätande hjortar övervakas
  • Granngården

Bokätande hjortar övervakas

NotiserPublicerad: 2013-05-30 11:07

SLU Grimsö har ansökt om tillstånd att sätta upp nio kameror i ett skogsområde i Sjöbo kommun, Skåne, eftersom kronhjortar skalar av barken på bokträd och att något måste göras åt saken.

I ansökan skriver SLU Grimsö att bok är ett av de viktigaste träden för skånskt skogsbruk och att de i ett forskningsprojekt vill se vilka kronhjortar som barkar av träden, när och hur ofta.
Länsstyrelsen i Skåne ger SLU Grimsö tillstånd till att sätta upp kamerorna och att använda dem dygnet runt. De anser generellt att kameraövervakning ute i naturen kan vara integritetskränkande för de människor som eventuellt kommer med på bild.

”Ska omprövas efter ett år”
– Länsstyrelsen finner dock att Sveriges lantbruksuniversitet visat att det finns ett behov av kameraövervakning för att kunna ta fram motåtgärder till barkskalningen. Eftersom betydande integritetsintressen berörs i området ska tillståndet omprövas efter ett år, säger Henrik Kvennberg, föredragande i ärendet vid Länsstyrelsen Skåne, i ett pressmeddelande.

Genom att kommentera på jaktojagare.se så godkänner du våra regler

  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNettojakt höst 17
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsGyttorp Norma
  • AnnonsFähallen Jakt AB